α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 913
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10164B FFBE015-03A(AL)
Genotyp: FY; MAT α; ura3-52; his3Δ200; LEU2; LYS2; trp1Δ63; YOL112w(-31, 1488)::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura his trp kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Fabre, Dujon
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 07.01.2002
Referencje: EUROFAN