α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 943
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10106D FADE011(HE)
Genotyp: FY; MAT a/α; ura3-52/ura3-52; his3Δ200/HIS3; leu2Δ1/LEU2; LYS2/LYS2; trp1Δ63/TRP1; YDL025c(42, 1819)::kanMX4/YDL025c
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Andre, Jacq
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 07.01.2002
Referencje: EUROFAN