α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
51 MNY01-3B Saccharomyces cerevisiae leu geneticin R cross of the strains19D and 27D non restricted Kucharczyk Roza
52 MNY02-11B Saccharomyces cerevisiae leu geneticin R cross of the strains19D and 30D non restricted Kucharczyk Roza
53 MNY03-1C Saccharomyces cerevisiae leu geneticin R cross of the strains19D and 31D non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk Roza
54 RKY55(1) Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R transformation of 10D strain with the integration plasmid TRP1 CCZ1-HA non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk-PhD thesis
55 RKY-52-4C Saccharomyces cerevisiae leu segregant from the cross of the strains RH1 and K610 non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk-PhD thesis
56 RKY-51-3B Saccharomyces cerevisiae leu trp segregant from the cross of the strains RKY45-1D and K444 non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk-PhD thesis
57 MDY01-1C Saccharomyces cerevisiae leu geneticin R cross of the strains 51D and 2D non restricted Kucharczyk Roza
58 MDY02-18B Saccharomyces cerevisiae leu geneticin R cross of the strains 53D and 27D cross 53Dand2D non restricted Kucharczyk Roza
59 MDY03-3C Saccharomyces cerevisiae ade ura trp leu geneticin R cross of the strains 53D and 2D non restricted Kucharczyk Roza
60 SJR627 Saccharomyces cerevisiae ade his ura lys restricted Jinks-Robertson S Greene CN, Jinks-Robertson S (1997) Frameshift intermediates in homopolymer runs are removed efficiently by yeast mismtch repair proteins. Mol. Cell. Biol. 17: 2844-2850
61 HB150-7A Saccharomyces cerevisiae ura leu ade lys restricted H. Baranowska
62 HB145-1C Saccharomyces cerevisiae arg leu ura trp lys restricted H. Baranowska
63 GCY28 Saccharomyces cerevisiae lys leu trp ade restricted Crouse GF New L, Liu K, Crouse GF (1993) The yeast gene MSH3 defines a new class of eucaryotic MutS homologues. Mol. Gen. Genet. 239: 97-108
64 HB145-1B Saccharomyces cerevisiae trp his ura lys restricted H. Baranowska
65 HB 143-3D Saccharomyces cerevisiae trp ura leu lys restricted H. Baranowska
66 HB 143-3A Saccharomyces cerevisiae arg his trp lys restricted H. Baranowska
67 HB130-22C Saccharomyces cerevisiae his lys restricted H. Baranowska temperaturesensitive, temp. permissive 23 C, restrictive 37 C
68 AK38 Saccharomyces cerevisiae ade leu ura trp lys integration and excision of YIpAM26 plasmid with pol3-04 allele to SJR159 strain restricted Agnieszka Halas
69 AK40 Saccharomyces cerevisiae ade leu ura trp lys integration and excision of pJB1 plasmid with pol2-01 allele to SJR159 strain restricted Agnieszka Halas
70 HB156-5C Saccharomyces cerevisiae ura trp lys his ade restricted H. Baranowska
71 HB156-5A Saccharomyces cerevisiae ura leu trp lys his ade restricted H. Baranowska
72 HB151-1A Saccharomyces cerevisiae leu ura trp lys ade restricted H. Baranowska
73 HB158-1B Saccharomyces cerevisiae leu ade lys restricted H. Baranowska
74 RDKY2412 Saccharomyces cerevisiae ura leu his lys thr meth ade restricted Kolodner RD hom- requires homoserine, (medium should be suplemented with methionine and threonine) Flores-Rozas H, Kolodner RD (1998) The Saccharomyces cerevisiae MLH3 gene functions in MSH3-dependent suppression of frameshift mutations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 12404-21409.
75 RDKY2402 Saccharomyces cerevisiae ura leu trp lys meth thr ade restricted Kolodner RD hom- requires homoseriney, (medium should be suplemented with methionine and threonine) Flores-Rozas H, Kolodner RD (1998) The Saccharomyces cerevisiae MLH3 gene functions in MSH3-dependent suppression of frameshift mutations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 12404-21409.
76 RDKY2408 Saccharomyces cerevisiae leu trp lys meth thr ade restricted Kolodner RD hom- requires homoserine, (medium should be suplemented with methionine and threonine) Flores-Rozas H, Kolodner RD (1998) The Saccharomyces cerevisiae MLH3 gene functions in MSH3-dependent suppression of frameshift mutations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 12404-21409.
77 RDKY3023 Saccharomyces cerevisiae ura leu trp his lys thr meth ade restricted Kolodner RD hom- requires homoserine, (medium should be suplemented with methionine and threonine) Flores-Rozas H, Kolodner RD (1998) The Saccharomyces cerevisiae MLH3 gene functions in MSH3-dependent suppression of frameshift mutations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 12404-21409.
78 HB 152-2C Saccharomyces cerevisiae ade ura trp lys his restricted H. Baranowska
79 HB137-3A Saccharomyces cerevisiae trp ura lys restricted H. Baranowska temperaturesensitive, temp. permissive 23 C, restrictive 37 C
80 WCG4a rev3 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV3, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR restricted Adrianna Skoneczna Isogenic to the strain WCG4a
81 WCG4a ump1 rev3 Saccharomyces cerevisiae ura leu his kanR Into UMP1 place cassette with G418 resistance gene was inserted. Instead of REV3, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by ... restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
82 WCG4-11/22a rev3 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV3, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR. restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
83 YHI29/14 rev3 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV3, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR. restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain YHI29/W
84 YWH24 rev3 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV3, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR. restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
85 WCG4a rev7 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV7, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
86 WCG4a ump1 rev7 Saccharomyces cerevisiae ura leu his kanR Into UMP1 place cassette with G418 resistance gene was inserted. Instead of REV7, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by ... restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
87 WCG4-11/22a rev7 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV7, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
88 YHI29/14 rev7 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV7, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain YHI29/W
89 YWH24 rev7 Saccharomyces cerevisiae ura leu his Instead of REV7, hisG::URA3 was inserted, followed by loosing URA3 on 5-FOA. Correctness of the construction was confirmed by PCR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
90 MKP-o rev3 Saccharomyces cerevisiae leu his ura ade lys trp restricted Adrianna Skoneczna it should be diluted in water not in NaCl.
91 MKP-o rev3 ump1 Saccharomyces cerevisiae leu his ura ade lys restricted Adrianna Skoneczna it should be diluted in water not in NaCl.
92 MKP-o rev7 Saccharomyces cerevisiae leu his ura ade lys trp restricted Adrianna Skoneczna it should be diluted in water not in NaCl.
93 MKP-o ump1 rev7 Saccharomyces cerevisiae ade lys ura leu his canR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain MKP-o.
94 CD138 ump1 Saccharomyces cerevisiae his leu ura lys kanR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain FF17833
95 MKP-o ump1 Saccharomyces cerevisiae leu his ura ade lys restricted Adrianna Skoneczna it should be diluted in water not in NaCl.
96 WCG4a ump1 cta1 Saccharomyces cerevisiae leu his kanR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
97 M30 α Saccharomyces cerevisiae ade trp ura his restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-2A α Genetics 147:15557-1568;1997
98 M30 a Saccharomyces cerevisiae ade trp ura his restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-15a Genetics 147:15557-1568;1997
99 Y187 Saccharomyces cerevisiae his trp ade leu met restricted S J Elledge strain recomended for Two-Hybrid System
100 Y190 Saccharomyces cerevisiae trp ade leu restricted S J Elledge strain recomended for Two-Hybrid System
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie