α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 131415161718192021 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
801 10138A FBCR016-02C(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Becher, Olivier EUROFAN
802 10139A FBCR017-02B(A) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Becher, Olivier EUROFAN
803 10140A FBCR018-03A(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Becher, Olivier EUROFAN
804 10141A FBCR019-01B(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Becher, Olivier EUROFAN
805 10142A FBCR020-01A(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Becher, Olivier EUROFAN
806 10143A FHEN001-04C(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Filippsen, Hegemann EUROFAN
807 10144A FHEN002-04A(A) Saccharomyces cerevisiae ura his leu trp kan non restricted Filippsen, Hegemann EUROFAN
808 10145A FHEN003-06C(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Filippsen, Hegemann EUROFAN
809 10146A FHEN004-01C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted Filippsen, Hegemann EUROFAN
810 10147A FHEN005-02C(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Filippsen, Hegemann EUROFAN
811 10148A FHEN006-07D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Filippsen, Hegemann EUROFAN
812 10149A FFNS003-02D(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Galibert, Francois EUROFAN
813 10150A FFNS006-07B(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Galibert, Francois EUROFAN
814 10151A FFNS009-08C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Galibert, Francois EUROFAN
815 10152A FFNS012-01D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Galibert, Francois EUROFAN
816 10153A FFNS015-11A(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Galibert, Francois EUROFAN
817 10154A FFNS018-06C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Galibert, Francois EUROFAN
818 10155A FSRN002-05B(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
819 10156A FSRN007-02B(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
820 10157A FSRN012-14A(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
821 10158A FSRN017-04C(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
822 10159A FSRN022-04C(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Sunnerhagen, Tettelin EUROFAN
823 10160A FSRN027-06C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Sunnerhagen, Tettelin EUROFAN
824 10161A FFBE002-04D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted F. Farbe, B. Dujon EUROFAN
825 10162A FFBE006-02A(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted F. Farbe, B. Dujon EUROFAN
826 10163A FFBE010-09B(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted F. Farbe, B. Dujon EUROFAN
827 10164A FFBE014-03C(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted F. Farbe, B. Dujon EUROFAN
828 10165A FFBE018-03B(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted F. Farbe, B. Dujon EUROFAN
829 10166A FFBE022-07A(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted F. Farbe, B. Dujon EUROFAN
830 10167A FNOS002-14C(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted A. Nicolas, C. Jacq EUROFAN
831 10168A FNOS006-07A(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted A. Nicolas, C. Jacq EUROFAN
832 10169A FNOS010-08D(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted A. Nicolas, C. Jacq EUROFAN
833 10171A FNOS015-10D(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted A. Nicolas, C. Jacq EUROFAN
834 10174A FARK002-13C(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted C. Jacq, Averbeck EUROFAN
835 10175A FARK003-11A(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted C. Jacq, Averbeck EUROFAN
836 10176A FARK004-01B(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted C. Jacq, Averbeck EUROFAN
837 10177A FARK005-02C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted C. Jacq, Averbeck EUROFAN
838 10179A FPAA001-01C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
839 10180A FPAA002-05D(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
840 10181A FPAA003-08D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
841 10182A FPAA004-08D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
842 10183A FPAA005-01A(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
843 10184A FPAA006-08D(A) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
844 10185A FBUY001-08A(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted M. Boutry, Feldmann EUROFAN
845 10186A FBUY004-08D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted M. Boutry, Feldmann EUROFAN
846 10187A FBUY007-02D(A) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted M. Boutry, Feldmann EUROFAN
847 10188A FBUY010-07D(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted M. Boutry, Feldmann EUROFAN
848 10189A FBUY013-06B(A) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted M. Boutry, Feldmann EUROFAN
849 10190A FBUY016-02C(A) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted M. Boutry, Feldmann EUROFAN
850 10193A FLPZ009-01B(A) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted C. Lopez, C. Jacq EUROFAN
<< 131415161718192021 >> Pokazuj wyników na stronie