α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 151617181920212223 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
901 10152B FFNS011-08D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Francois, Galibert EUROFAN
902 10153B FFNS014-08A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Francois, Galibert EUROFAN
903 10154B FFNS017-04B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Francois, Galibert EUROFAN
904 10155B FSRN003-11C(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
905 10156B FSRN008-02A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
906 10157B FSRN013-08D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
907 10158B FSRN018-08A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Sunnerhagen, Dujon EUROFAN
908 10159B FSRN023-04B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted Sunnerhagen, Tettelin EUROFAN
909 10160B FSRN028-03B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Sunnerhagen, Tettelin EUROFAN
910 10161B FFBE003-04B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Fabre, Dujon EUROFAN
911 10162B FFBE007-02D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Fabre, Dujon EUROFAN
912 10163B FFBE011-11C(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Fabre, Dujon EUROFAN
913 10164B FFBE015-03A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Fabre, Dujon EUROFAN
914 10165B FFBE019-03D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Fabre, Dujon EUROFAN
915 10166B FFBE023-07C(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Fabre, Dujon EUROFAN
916 10167B FNOS003-14B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted Nicolas, Jacq EUROFAN
917 10168B FNOS007-03A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Nicolas, Jacq EUROFAN
918 10169B FNOS011-06D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Nicolas, Jacq EUROFAN
919 10171B FNOS016-08B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Nicolas, Jacq EUROFAN
920 10174B FARK002-03B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Averbeck, Jacq EUROFAN
921 10175B FARK003-06B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Averbeck, Jacq EUROFAN
922 10176B FARK004-07A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Averbeck, Jacq EUROFAN
923 10177B FARK005-03B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Averbeck, Jacq EUROFAN
924 10179B FPAA001-09B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
925 10180B FPAA002-05A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
926 10181B FPAA003-03A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
927 10182B FPAA004-03A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura trp kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
928 10183B FPAA005-01C(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
929 10184B FPAA006-05A(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Planta, Philippsen EUROFAN
930 10185B FBUY002-08B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Boutry, Feldmann EUROFAN
931 10186B FBUY005-08B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Boutry, Feldmann EUROFAN
932 10187B FBUY008-02B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted Boutry, Feldmann EUROFAN
933 10188B FBUY011-07B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Boutry, Feldmann EUROFAN
934 10189B FBUY014-06C(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his trp kan non restricted Boutry, Feldmann EUROFAN
935 10190B FBUY017-01D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu kan non restricted Boutry, Feldmann EUROFAN
936 10193B FLPZ010-03B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura leu trp kan non restricted Lopez, Jacq EUROFAN
937 10194B FLPZ014-04D(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his kan non restricted Lopez, Jacq EUROFAN
938 10196B FLPZ022-08B(AL) Saccharomyces cerevisiae ura his leu kan non restricted Lopez, Jacq EUROFAN
939 10101D FVEL004(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Vandenbol, Galibert EUROFAN
940 10102D FVEL007(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Vandenbol, Galibert EUROFAN
941 10104D FVEL011(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Vandenbol, Galibert EUROFAN
942 10105D FVEL014(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Vandenbol, Galibert EUROFAN
943 10106D FADE011(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Andre, Jacq EUROFAN
944 10107D FADE056(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Andre, Philippsen EUROFAN
945 10109D FADE033(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Andre, Philippsen EUROFAN
946 10112D FAIA006(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Aguilera, Feldmann EUROFAN
947 10117D FAIA005(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Aguilera, Feldmann EUROFAN
948 10124D FMGR006(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Mager, Philippsen EUROFAN
949 10129D FMGR001(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Mager, Philippsen EUROFAN
950 10132D FMEY021(HE) Saccharomyces cerevisiae ura kan non restricted Messenguy, Feldmann EUROFAN
<< 151617181920212223 >> Pokazuj wyników na stronie