α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 171819202122232425 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
1001 10656B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1002 10658B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1003 10659B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1004 10660B Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1005 10661B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1006 10662B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1007 10663B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Philippsen EUROFANII NODBI
1008 10665B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Philippsen, Hall EUROFANII NODBI
1009 10666B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen, Hall EUROFANII NODBI
1010 10667B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen, Hall EUROFANII NODBI
1011 10668B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen, Hall EUROFANII NODBI
1012 10669B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen, Hall EUROFANII NODBI
1013 10670B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Philippsen, Hall EUROFANII NODBI
1014 10672B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted nnn EUROFANII NODBI
1015 10674B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted nnn EUROFANII NODBI
1016 10675B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted nnn EUROFANII NODBI
1017 10676B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted nnn EUROFANII NODBI
1018 10677B Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted DJN EUROFANII NODBI
1019 10678B Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted DJN EUROFANII NODBI
1020 10681B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted DJN EUROFANII NODBI
1021 10682B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted DJN EUROFANII NODBI
1022 10684B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Oliver, Wheals EUROFANII NODBI
1023 10685B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Oliver, Wheals EUROFANII NODBI
1024 10687B Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Oliver, Wheals EUROFANII NODBI
1025 10601D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Grivell, Galibert EUROFANII NODBI
1026 10602D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Grivell, Galibert EUROFANII NODBI
1027 10603D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy Galibert EUROFANII NODBI
1028 10604D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy Galibert EUROFANII NODBI
1029 10605D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy Galibert EUROFANII NODBI
1030 10606D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy Galibert EUROFANII NODBI
1031 10607D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy Galibert EUROFANII NODBI
1032 10608D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy Galibert EUROFANII NODBI
1033 10609D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Herbert, Philippsen EUROFANII NODBI
1034 10610D Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Herbert, Philippsen EUROFANII NODBI
1035 10201A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1036 10202A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Boles EUROFAN II NODBI
1037 10203A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1038 10204A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1039 10206A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1040 10207A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1041 10208A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1042 10209A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1043 10210A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1044 10211A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Jimenez, Jacq EUROFAN II NODBI
1045 10212A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Jimenez, Jacq EUROFAN II NODBI
1046 10213A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1047 10214A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1048 10215A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1049 10216A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1050 10217A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
<< 171819202122232425 >> Pokazuj wyników na stronie