α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 181920212223242526 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
1051 10218A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1052 10219A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1053 10220A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1054 10221A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1055 10222A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1056 10223A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1057 10224A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1058 10225A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1059 10226A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1060 10227A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1061 10228A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1062 10229A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1063 10230A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1064 10231A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1065 10232A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1066 10233A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1067 10234A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1068 10235A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,his,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1069 10236A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Cerdan, Foury EUROFAN II NODBI
1070 10237A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Cerdan, Foury EUROFAN II NODBI
1071 10238A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Cerdan, Foury EUROFAN II NODBI
1072 10239A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trpkan non restricted Cerdan, Foury EUROFAN II NODBI
1073 10240A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Cerdan, Foury EUROFAN II NODBI
1074 10241A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,kan non restricted Nombela, Foury EUROFAN II NODBI
1075 10242A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Nombela, Foury EUROFAN II NODBI
1076 10243A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Nombela, Foury EUROFAN II NODBI
1077 10245A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Nombela, Foury EUROFAN II NODBI
1078 10249A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Larriba, Tettelin EUROFAN II NODBI
1079 10250A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,trp,kan non restricted Larriba, Tettelin EUROFAN II NODBI
1080 10251A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Larriba, Tettelin EUROFAN II NODBI
1081 10252A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,kan non restricted Larriba, Tettelin EUROFAN II NODBI
1082 10254A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Sentandreu, Feldman EUROFAN II NODBI
1083 10256A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Sentandreu, Feldman EUROFAN II NODBI
1084 10257A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Sentandreu, Feldman EUROFAN II NODBI
1085 10258A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Sentandreu, Feldman EUROFAN II NODBI
1086 10259A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
1087 10260A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
1088 10261A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
1089 10262A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,his,kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
1090 10263A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
1091 10264A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
1092 10265A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Raue, Dujon EUROFAN II NODBI
1093 10266A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Raue, Dujon EUROFAN II NODBI
1094 10267A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Raue, Dujon EUROFAN II NODBI
1095 10268A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Raue, Dujon EUROFAN II NODBI
1096 10269A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Raue, Dujon EUROFAN II NODBI
1097 10270A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Raue, Dujon EUROFAN II NODBI
1098 10273A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Herrero, Dujon EUROFAN II NODBI
1099 10274A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Herrero, Dujon EUROFAN II NODBI
1100 10275A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,trp,kan non restricted Herrero, Dujon EUROFAN II NODBI
<< 181920212223242526 >> Pokazuj wyników na stronie