α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 192021222324252627 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
1101 10278A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted vOLCKAERT, p Volckaert, Philippsen EUROFAN II NODBI
1102 10279A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Volckaert, Philippsen EUROFAN II NODBI
1103 10280A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,kan non restricted Volckaert, Philippsen EUROFAN II NODBI
1104 10281A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,his,kan non restricted Volckaert, Philippsen EUROFAN II NODBI
1105 10282A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,kan non restricted Volckaert, Philippsen EUROFAN II NODBI
1106 10283A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted ERT, p Volckaert, Tettelin EUROFAN II NODBI
1107 10284A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted ERT, p Volckaert, Tettelin EUROFAN II NODBI
1108 10285A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted ERT, p Volckaert, Tettelin EUROFAN II NODBI
1109 10286A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted ERT, p Volckaert, Tettelin EUROFAN II NODBI
1110 10288A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,his,kan non restricted ERT, p Volckaert, Tettelin EUROFAN II NODBI
1111 10289A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Heyer, Philippsen EUROFAN II NODBI
1112 10290A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Heyer, Philippsen EUROFAN II NODBI
1113 10292A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Heyer, Philippsen EUROFAN II NODBI
1114 10293A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Heyer, Philippsen EUROFAN II NODBI
1115 10294A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Heyer, Philippsen EUROFAN II NODBI
1116 10295A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Mazon, Tettelin EUROFAN II NODBI
1117 10296A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Mazon, Tettelin EUROFAN II NODBI
1118 10201B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1119 10202B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1120 10203B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1121 10204B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1122 10206B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,his,kan non restricted Boles, Galibert EUROFAN II NODBI
1123 10207B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1124 10208B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1125 10209B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1126 10210B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Jimenez, Philippsen EUROFAN II NODBI
1127 10211B Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Jimenez, Jacq EUROFAN II NODBI
1128 10212B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Jimenez, Jacq EUROFAN II NODBI
1129 10213B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1130 10214B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1131 10215B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1132 10216B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1133 10217B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1134 10218B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Hartig, Jacq EUROFAN II NODBI
1135 10219B Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1136 10220B Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1137 10221B Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1138 10222B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1139 10223B Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Hollenberg, Dujon EUROFAN II NODBI
1140 10224B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1141 10225B Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1142 10226B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1143 10227B Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1144 10228B Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1145 10229B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,kan non restricted Dohmen, Galibert EUROFAN II NODBI
1146 10230B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1147 10231B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1148 10232B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1149 10233B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
1150 10234B Saccharomyces cerevisiae ura,leu,his,trp,kan non restricted Gancedo, Dujon EUROFAN II NODBI
<< 192021222324252627 >> Pokazuj wyników na stronie