α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
151 IWY50 ump1 Saccharomyces cerevisiae leu restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain LP3041-6D
152 rad30 ump1 Saccharomyces cerevisiae ade trp leu ura restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain C10-15a
153 rad18 ump1 Saccharomyces cerevisiae ade trp his ura restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain C10-15a
154 rad5 ump1 α Saccharomyces cerevisiae ade trp leu ura restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain C10-2A α
155 rad5 a ump1 Saccharomyces cerevisiae ade trp leu ura restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain C10-15a
156 WCG4a pre2-1 ump1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his kanR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
157 MT8 Saccharomyces cerevisiae can ade his leu lys ura dysruption of MOD5 gene in the strain MD14A non restricted A.K Hopper
158 MD14A Saccharomyces cerevisiae can ade his leu lys ura non restricted A.K. Hopper
159 MB103-9B Saccharomyces cerevisiae leu trp ade lys ura cross non restricted M. Boguta
160 MB105-6A Saccharomyces cerevisiae trp ade can ura leu lys cross non restricted M. Boguta
161 MB100-7C Saccharomyces cerevisiae trp ade leu can ura cross non restricted M. Boguta
162 MB100-9B Saccharomyces cerevisiae trp ade leu can ura cross non restricted M. Boguta
163 MB104-7A Saccharomyces cerevisiae trp ade can ura leu cross non restricted M. Boguta
164 MB104-7B Saccharomyces cerevisiae trp ade can ura leu cross non restricted M. Boguta
165 MB124-2B Saccharomyces cerevisiae leu ura lys ade his cross non restricted M. Boguta
166 MB124-2C Saccharomyces cerevisiae leu ura lys ade trp cross non restricted M. Boguta
167 T8-1D Saccharomyces cerevisiae ade lys leu his ura cross non restricted Teresa Zoladek
168 B145/50 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska
169 T2-13B Saccharomyces cerevisiae ade leu ura lys his non restricted Teresa Zoladek
170 J12-1C Saccharomyces cerevisiae ura leu ade can lys trp met non restricted A. Hopper
171 J20-11B Saccharomyces cerevisiae ade lys trp leu can ura non restricted A. Hopper
172 J20-3D Saccharomyces cerevisiae ade can trp ura non restricted A. Hopper
173 MT6-7 Saccharomyces cerevisiae leu ura ade lys his mutagenenesis of T8-1D non restricted Magdalena Boguta
174 MB123-2B Saccharomyces cerevisiae ade ura lys leu his trp non restricted Magdalena Boguta
175 MB123-2C Saccharomyces cerevisiae ade ura lys leu trp non restricted Magdalena Boguta
176 MB123-3B Saccharomyces cerevisiae ade ura lys his trp leu non restricted Magdalena Boguta
177 MB123-6A Saccharomyces cerevisiae leu ade his trp ura lys non restricted Magdalena Boguta
178 KC2-1D Saccharomyces cerevisiae leu ade dysruption of maf1gene in T8-1D and MB105-6A non restricted Magdalena Boguta
179 MB133-3A Saccharomyces cerevisiae leu ura ade lys trp his cross non restricted Magdalena Boguta
180 BY4742 Δ hsp78 Saccharomyces cerevisiae his leu lys ura kan restricted Euroscarf
181 BY4741 Δ mod5 Saccharomyces cerevisiae his leu met ura kan restricted Euroscarf
182 MB43-15C Saccharomyces cerevisiae ura his leu non restricted Magdalena Boguta
183 MB23-53A Saccharomyces cerevisiae trp his non restricted Magdalena Boguta
184 MB23-79D Saccharomyces cerevisiae trp non restricted Magdalena Boguta
185 MB23-73D Saccharomyces cerevisiae his non restricted Magdalena Boguta
186 CK247 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska reversion level: 1x10 -6
187 DP1-1B/7/50 Saccharomyces cerevisiae trp his non restricted A. Kruszewska
188 KL14-4A/50 Saccharomyces cerevisiae trp his non restricted A. Kruszewska
189 AB1-4A Saccharomyces cerevisiae his non restricted A. Kruszewska
190 KL14-4A Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted A. Kruszewska
191 AB1-4A/50 Saccharomyces cerevisiae his non restricted A. Kruszewska
192 CD120/1 Saccharomyces cerevisiae ade his can non restricted Magdalena Boguta
193 CD103/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted Magdalena Boguta
194 CD121/2 Saccharomyces cerevisiae ura leu trp non restricted Magdalena Boguta
195 CD115 Saccharomyces cerevisiae ura leu his ura leu his non restricted Magdalena Boguta
196 JC8/55 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
197 11D/50 Saccharomyces cerevisiae ura leu his non restricted D. Thomas
198 4a/50 Saccharomyces cerevisiae ura leu trp non restricted D. Thomas
199 AT12-1C/50 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
200 YPH499 Saccharomyces cerevisiae ade his leu lys trp ura non restricted B. Winsor
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie