α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
201 YPH500 Saccharomyces cerevisiae ade his leu lys trp ura non restricted B. Winsor
202 R13 Saccharomyces cerevisiae his non restricted Teresa Zoladek
203 R12 Saccharomyces cerevisiae his non restricted Teresa Zoladek
204 R763 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
205 R838 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
206 R726 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
207 R752 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
208 R742 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
209 R705 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Teresa Zoladek
210 R716 Saccharomyces cerevisiae his non restricted Teresa Zoladek
211 MB143-2A Saccharomyces cerevisiae ura ade his can non restricted J. Towpik
212 MB143-3D Saccharomyces cerevisiae ura leu his can non restricted J. Towpik
213 W303-1B Saccharomyces cerevisiae leu ura trp his ade can non restricted J. Towpik
214 AB1-4A/8 Saccharomyces cerevisiae his non restricted A. Kruszewska
215 MB165-3A Saccharomyces cerevisiae ura leu ade his trp non restricted Magdalena Boguta
216 MB165-3A/M3041 Saccharomyces cerevisiae ura leu ade his trp non restricted Magdalena Boguta
217 MB143-2A/V25 Saccharomyces cerevisiae ura ade his non restricted Magdalena Boguta
218 CK2 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
219 CK3 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
220 CK4 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
221 CK5 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
222 CK5/55 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
223 CK6 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
224 CK7 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
225 CK8 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
226 CK9 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
227 CK10 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
228 CK11 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
229 CK12 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
230 CK13 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
231 CK14 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
232 CK16 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
233 CK18 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
234 CK19 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
235 CK20 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
236 CK21 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
237 CK22 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
238 CK23 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
239 CK24 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
240 CK28 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
241 CK29 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
242 CK30 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
243 CK31 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
244 CK32 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P. S?onimski
245 T2-8D Saccharomyces cerevisiae ade leu ura lys his non restricted Teresa Zoladek
246 J12-5C Saccharomyces cerevisiae ura leu ade can lys trp met non restricted A. Hopper
247 KC1-2C Saccharomyces cerevisiae ade leu non restricted Magdalena Boguta
248 BY4742 Saccharomyces cerevisiae his leu lys ura restricted Euroscarf
249 BY4742 Δ maf Saccharomyces cerevisiae his leu lys ura kan restricted Euroscarf
250 T8-1D Δ los1 Saccharomyces cerevisiae ade lys leu his ura kan non restricted Jerzy Smagowicz
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie