α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 2345678910 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
251 MB23-53C Saccharomyces cerevisiae his non restricted Magdalena Boguta
252 MB23-75D/50 Saccharomyces cerevisiae non restricted Magdalena Boguta
253 MB23-75A/50 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted Magdalena Boguta
254 MB36-16A Saccharomyces cerevisiae ade his non restricted Magdalena Boguta
255 MB36-13D Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted Magdalena Boguta
256 MS10V25 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted Magdalena Boguta
257 CD113 Saccharomyces cerevisiae his ura leu trp non restricted Magdalena Boguta
258 V25 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted Magdalena Boguta
259 CD109 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted Magdalena Boguta
260 G2190 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Magdalena Boguta
261 AK151-23C Saccharomyces cerevisiae ade non restricted Magdalena Boguta
262 B150 Saccharomyces cerevisiae leu ura ade his non restricted A. Kruszewska
263 B151 Saccharomyces cerevisiae leu ura ade his non restricted A. Kruszewska
264 MB19-2A Saccharomyces cerevisiae his non restricted Magdalena Boguta
265 UM9 Saccharomyces cerevisiae his non restricted U. Smolinska
266 MB19-2A/50 Saccharomyces cerevisiae his non restricted Magdalena Boguta
267 AK5-13B Saccharomyces cerevisiae his non restricted A. Kruszewska
268 11DV25 Saccharomyces cerevisiae ura leu his non restricted Magdalena Boguta
269 BS504L-14C Saccharomyces cerevisiae trp ura non restricted Agata Konopinska
270 W303-1B Δ hsp104 Saccharomyces cerevisiae ura trp his ade can non restricted Agniszka Chacinska
271 W303-1B Saccharomyces cerevisiae leu ura trp his ade can non restricted R.J. Rothstein
272 W303-1B/50 Saccharomyces cerevisiae leu ura trp his ade can non restricted R.J. Rothstein
273 W303-1A/50 Saccharomyces cerevisiae leu ura trp his ade can non restricted R.J. Rothstein
274 W303-2C Saccharomyces cerevisiae leu ura trp his ade can non restricted R.J. Rothstein
275 BS504/TA3/1B Saccharomyces cerevisiae trp his leu non restricted Magdalena Boguta
276 777-3A Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P.S?onimski
277 CK01 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P.S?onimski
278 11d Saccharomyces cerevisiae his leu ura non restricted D. Thomas
279 4a Saccharomyces cerevisiae trp leu ura non restricted D. Thomas
280 MS10 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted P.P.S?onimski
281 JC25/mit+ Saccharomyces cerevisiae ade his can non restricted P.P.S?onimski
282 JC25/60 Saccharomyces cerevisiae his ade can non restricted P.P.S?onimski
283 DP1-1B/7 Saccharomyces cerevisiae trp his non restricted A. Kruszewska
284 DP1-1B/7/t2/1 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted A. Kruszewska
285 DP1-1B/7/t3 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted A. Kruszewska
286 DP1-1B/7/t4 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted A. Kruszewska
287 DP1-1B/7/t1/3 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted A. Kruszewska
288 TE16 Saccharomyces cerevisiae ura non restricted A. Kruszewska
289 TE8 Saccharomyces cerevisiae ura non restricted A. Kruszewska
290 TE3 Saccharomyces cerevisiae ura non restricted A. Kruszewska
291 Y300 UBR1 Saccharomyces cerevisiae ade leu trp ura non restricted Adrianna Skoneczna
292 Y300 UBR1 ump1 Saccharomyces cerevisiae ade leu ura non restricted Adrianna Skoneczna
293 Y300 ubr1 Saccharomyces cerevisiae ade leu his trp non restricted Adrianna Skoneczna
294 D1 Saccharomyces cerevisiae leu - unavailable Xiao.W - Xiao W., Environ Mol Mutagen. 98;32(2);173-8
295 D2 Saccharomyces cerevisiae kan - unavailable Wang.Z Kowalczyk Pawel - Wang Z.Nucleic Acid Research 1999 Feb 15;27(4);956-962
296 D3 Saccharomyces cerevisiae his leu kan - unavailable Wang.Z - Wang Z.Nucleic Acid Research 1999 Feb 15;27(4);956-962
297 FL200 trp ura Saccharomyces cerevisiae trp ura non restricted F Lacroute
298 CC25 Saccharomyces cerevisiae trp ura restricted Chambon C requires ergosterol supplementation Blanchard and Karst (1993) Gene 125:185-189
299 KG17-2 Saccharomyces cerevisiae trp ura leu his cross of the strains FL200trp ura and W303 restricted Grabinska K elevated sensitivity to lovastatin Kariona Grabi?ska, , PhD thesis 2002
300 KG17Δyta7 Saccharomyces cerevisiae trp ura leu deletion of the YTA7 gene in the KG17-2 strain restricted Grabinska K termosensitive, hypersensitive to lovastatin and ethanol Kariona Grabi?ska, PhD thesis 2002
<< 2345678910 >> Pokazuj wyników na stronie