α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 34567891011 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
301 Y15922 Saccharomyces cerevisiae ura leu his leu restricted EUROSCARF
302 Y16541 Saccharomyces cerevisiae ura leu his lys restricted EUROSCARF
303 Y11784 Saccharomyces cerevisiae ura leu his lys restricted EUROSCARF
304 Y11161 Saccharomyces cerevisiae ura leu his lys restricted EUROSCARF
305 Y15241 Saccharomyces cerevisiae ura leu his lys restricted EUROSCARF
306 Y23133 Saccharomyces cerevisiae ura leu his restricted EUROSCARF
307 Y23137 Saccharomyces cerevisiae ura leu his restricted EUROSCARF
308 BY Δ pkc11 Saccharomyces cerevisiae ura leu his met lys prepared by sporulation of Y23133 from EUROSCARF collection and tetrad dissection restricted K Grabinska osmolabile, requires osmotic stabilizer 1M sorbitol
309 Y16225 Saccharomyces cerevisiae ura,leu, his, lys restricted EUROSCARF
310 FY23 Saccharomyces cerevisiae leu trp ura non restricted Winston F., Dollard, C., and Ricurpeco-Hovasse, S.L. Winston F., Dollard, C., and Ricurpeco-Hovasse, S.L.1995, Yeast 11:53-55
311 MATa tester Saccharomyces cerevisiae thr, met non restricted nieznany
312 Matα tester Saccharomyces cerevisiae thr met non restricted nieznany
313 PSY413 (nup49-313) Saccharomyces cerevisiae ura his ade restricted Doye V, Wepf R, Hurt EC. Doye V, Wepf R, Hurt EC., 1994, The EMBO Journal 13, pp.6062-6075
314 BY4743 Δja2 (BY4743 Δykl078w) Saccharomyces cerevisiae his leu ura G418R restricted Saccharomyces genome deletion project EUROSCARF; Winzeler et al. Science 285 (1999) 901-906
315 BY4743 Δja2 (BY4743 Δykl078w)plus pYEF1HCVhel Saccharomyces cerevisiae his leu lys ura G418R transformation with the plasmid pYEF1HCVhel restricted Boguszewska-Chachulska AM overexpression of the HCV helicase in yeast cells, plasmid`s selective marker - URA3 EUROSCARF; Winzeler et al. Science 285 (1999) 901-906
316 BY4743 Δja2 (BY4743 Δykl078w)plus pYEF1PVYhel Saccharomyces cerevisiae his leu ura G418R transformation with the plasmid pYEF1PVYhel non restricted Boguszewska-Chachulska AM overexpression of the PVY helicase in yeast cells, plasmid`s selective marker - URA3 EUROSCARF; Winzeler et al. Science 285 (1999) 901-906
317 BY4743 Δja2 (BY4743 Δykl078w) haploid (type a) plus pYEF1Ja2 Saccharomyces cerevisiae his leu lys G418R Transformation of the BY4743 Δja2 diploid (MATa/MAT α his3Δ1/his3Δ1 leu2Δ0/leu2Δ0 lys2Δ0/+ met15Δ0/+ ura3Δ0/ura3Δ0 YKL078w::kanMX4/... restricted Boguszewska-Chachulska AM
318 BY4743 Δja2 (BY4743 Δykl078w) haploid (type α) plus pYEF1Jatrunc40His Saccharomyces cerevisiae his leu met G418R Transformation of the BY4743 Δja2 diploid (MATa/MAT α his3Δ1/his3Δ1 leu2Δ0/leu2Δ0 lys2Δ0/+ met15Δ0/+ ura3Δ0/ura3Δ0 YKL078w::kanMX4/... restricted Boguszewska-Chachulska AM
319 486 (FF 18984) Saccharomyces cerevisiae his leu lys ura restricted Walmsley et al. Walmsley et al., 1997, Yeast 13, 1535–1545
320 CK237 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
321 CK239 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
322 CK244 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
323 CK245 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
324 CK246 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
325 CK248 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
326 CK249 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
327 CK251 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
328 CK254 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
329 CK256 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
330 CK257 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
331 CK311/B136/50/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
332 CK311/B136/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
333 CK313 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
334 CD5 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
335 CD6 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
336 CD7 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
337 CD8 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
338 CD11 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
339 CD11/B1719/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
340 CK1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
341 CK15 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
342 CK17 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
343 V53 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted A.Baranowska
344 V76 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted A.Baranowska
345 AK57-6C Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Baranowska
346 V85 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted A.Baranowska
347 V97 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted A.Baranowska
348 V201 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
349 V206 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
350 V227 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
<< 34567891011 >> Pokazuj wyników na stronie