α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 456789101112 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
351 V234 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
352 V254 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
353 V273 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
354 V276 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
355 V294 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
356 V294 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
357 V303 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
358 V320 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A.Baranowska
359 AK51-10A Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
360 AK53-18A Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
361 AK56-5B Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
362 AK57-1A Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
363 AK58-1B Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
364 AK59-26A Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
365 AK60-53C Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
366 AK61-13C Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
367 AK67-11A Saccharomyces cerevisiae his non restricted A.Kruszewska
368 CD55 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
369 B111 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted PP. Slonimski
370 B132/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
371 B132/50/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
372 B136/50/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
373 AK116-1C Saccharomyces cerevisiae ade non restricted PP. Slonimski
374 B145/50/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
375 B145/V25 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
376 B145/V44 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
377 B145/V227 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
378 B291/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted PP. Slonimski
379 G199 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted PP. Slonimski
380 GR3/1 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted PP. Slonimski
381 DP1-1B/7/t1/2 Saccharomyces cerevisiae his trp non restricted PP. Slonimski
382 V26 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted PP. Slonimski
383 V28 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted PP. Slonimski
384 MW427 Saccharomyces cerevisiae ade ura lys non restricted PP. Slonimski
385 V50 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted PP. Slonimski
386 V129 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted PP. Slonimski
387 V284 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted PP. Slonimski
388 V306 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted PP. Slonimski
389 MW1029 Saccharomyces cerevisiae ade lys leu ura non restricted PP. Slonimski
390 CK308 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
391 CK309 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
392 CK320 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
393 CD 52 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
394 CD 53 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
395 CD 54 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
396 CD 59 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
397 CD 59/R106 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
398 CD 61 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
399 CD 62 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
400 CD 63 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
<< 456789101112 >> Pokazuj wyników na stronie