α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
1 RK02-1C Saccharomyces cerevisiae ade ura trp leu deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1998
2 RK02-1D Saccharomyces cerevisiae ade ura trp leu deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1998
3 SIIV01-2B Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
4 SIIV01-2D Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
5 SIIVO3 Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
6 SIIV04-9A Saccharomyces cerevisiae ura his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
7 SIIV04-9C Saccharomyces cerevisiae ura trp geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
8 SIIV06 Saccharomyces cerevisiae ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
9 SIIV07-6C Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
10 SIIV07-6D Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
11 SIIV09 Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leugeneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
12 SIIV10-3B Saccharomyces cerevisiae ura trp geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
13 SIIV10-3C Saccharomyces cerevisiae ura his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
14 SIIV12 Saccharomyces cerevisiae ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza Kucharczyk et al. 1999
15 S2V09 ZnR2-1A Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
16 RKR1-2B Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
17 S2V09/ZnR1 Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
18 CN008 Saccharomyces cerevisiae leu non restricted Chris Herbert
19 CN008-1A Saccharomyces cerevisiae leu non restricted Chris Herbert
20 CN008-1B Saccharomyces cerevisiae leu non restricted Chris Herbert
21 CR06 Saccharomyces cerevisiae leu his non restricted Chris Herbert
22 CR06-1B Saccharomyces cerevisiae leu his non restricted Chris Herbert
23 CR06-1C Saccharomyces cerevisiae leu his non restricted Chris Herbert
24 CN009 Saccharomyces cerevisiae non restricted Chris Herbert
25 CN009-1A Saccharomyces cerevisiae non restricted Chris Herbert
26 CN009-1B Saccharomyces cerevisiae non restricted Chris Herbert
27 CNK001-1A Saccharomyces cerevisiae geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
28 CNK002-1D Saccharomyces cerevisiae geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
29 CNK009-2A Saccharomyces cerevisiae geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
30 CNK009-2B Saccharomyces cerevisiae geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
31 CNK004-1C Saccharomyces cerevisiae geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
32 CNK004-1D Saccharomyces cerevisiae geneticin R deletion non restricted Kucharczyk Roza
33 RK19-7D Saccharomyces cerevisiae trp leu ade geneticin R cross of the strains 27D and 1D non restricted Kucharczyk Roza
34 RK20-7D Saccharomyces cerevisiae ade geneticin R cross of the strains 30D and 1D non restricted Kucharczyk Roza
35 RK21-8B Saccharomyces cerevisiae leu ura ade geneticin R cross of the strains 31D and 1D non restricted Kucharczyk Roza
36 RK22-2B Saccharomyces cerevisiae geneticin R cross of the strains 27D and 29D non restricted Kucharczyk Roza
37 RK23-4A Saccharomyces cerevisiae geneticin R cross of the strains 31D and 29D non restricted Kucharczyk Roza
38 RK24-9A Saccharomyces cerevisiae geneticin R cross of the strains 27D and 32D non restricted Kucharczyk Roza
39 RK25-1A Saccharomyces cerevisiae ade trp ura his leu geneticin R cross of the strains 2D and AW303 non restricted Kucharczyk Roza
40 RK38-2D Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R cross of the strains K444-(pmc1::HIS3) and 10D non restricted Kucharczyk Roza, K444 -Kyle Kunningham Kucharczyk-PhD thesis
41 RK27-2B Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his geneticin R cross of the strains MM48-(vph1::LEU2) and10D non restricted Kucharczyk Roza, MM48-Morris Manolson Kucharczyk-PhD thesis
42 RK37-1A Saccharomyces cerevisiae ade ura trp leu geneticin R cross of the strains K610-(pmr1::HIS3) and10D non restricted Kucharczyk Roza, K610 -Kyle Kunningham Kucharczyk-PhD thesis
43 SJR159 Saccharomyces cerevisiae leu ura trp ade lys - restricted Jinks-Robertson S Steele DF, Jinks-Robertson S (1992) An examination of adaptive reversion in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 132: 9-21
44 SJR585 Saccharomyces cerevisiae ade his ura lys restricted Jinks-Robertson S Greene CN, Jinks-Robertson S (1997) Frameshift intermediates in homopolymer runs are removed efficiently by yeast mismtch repair proteins. Mol. Cell. Biol. 17: 2844-2850.
45 RK39-4B Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his geneticin R cross of the strains K603-(cnb1::LEU2) and10D non restricted Kucharczyk Roza, K603 -Kyle Kunningham Kucharczyk-PhD thesis
46 RK47-16B Saccharomyces cerevisiae ade ura trp geneticin R cross of the strains K603-(cnb1::LEU2) and 42D non restricted Kucharczyk Roza, K603 -Kyle Kunningham
47 RK47-16D Saccharomyces cerevisiae ade ura trp geneticin R cross of the strains K603-(cnb1::LEU2) and 42D non restricted Kucharczyk Roza, K603 -Kyle Kunningham
48 RK45-1C Saccharomyces cerevisiae his leu trp ade geneticin R cross of the strains RH1-(ypt7::URA3) and 10D non restricted Kucharczyk Roza, RH1-Thomas Lazar Kucharczyk-PhD thesis
49 RK44-2B Saccharomyces cerevisiae leu ura trp geneticin R cross of the strains MSUC-1A-(ypt7::HIS3) and 10D non restricted Kucharczyk Roza, MSUC-1A-Thomas Lazar Kucharczyk-PhD thesis
50 RK46-2B Saccharomyces cerevisiae ade ura trp his leu geneticin R cross of the strains MBY12-6D-(sec18) and 10D non restricted Kucharczyk Roza, MBY12-6D-A.Janik IBB temperaturesensitive - 25°C
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie