α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Proponowany numer: 167
Zdjęcie:
Taksonomia: Aeromonas sp.
Izolat: O23A
Dokładny opis źródła: Bottom sediments of Zloty Stok gold mine. Geographic coordinates: 50°44'50" N 16°87'22" E
Właściwości szczepu/komentarz: Resistant for As (III) and As (V), arsenate dissimilatory reducer
Warunki hodowli: LB medium, 22°C,
Genotyp (jeżeli jest dostępny):
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska
Zidentyfikowany przez: Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska
Osoba deponująca: Lukasz Drewniak
Instytucja/wydział: University of Warsaw, Faculty of Biology, Laboratory of Environmental Pollution Analysis
Referencje: