α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Proponowany numer: 302
Zdjęcie:
Taksonomia: Clonostachys rosea
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Właściwości szczepu/komentarz:
Warunki hodowli:
Genotyp (jeżeli jest dostępny):
Dostępność: not restricted
wyizolowany przez:
Zidentyfikowany przez:
Osoba deponująca: Aleksandra M. Mironczuk
Instytucja/wydział: Department of Biotechnology and Food Microbiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Referencje: Strain is available only from Department of Biotechnology and Food Microbiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences