α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Proponowany numer: 36
Zdjęcie:
Taksonomia: Bacillus thuringiensis
Izolat: 7K2
Dokładny opis źródła: Gold mine, Zloty Stok (Poland).
Właściwości szczepu/komentarz: biochemicaly active (support solubility of slag)
Warunki hodowli: LB, 37 °C
Genotyp (jeżeli jest dostępny): -
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Teresa Farbiszewska
Zidentyfikowany przez: Urszula Zielenkiewicz
Osoba deponująca: Karolina Tomczyk-Zak
Instytucja/wydział: Department of Microbial Biochemistry IBB PAS
Referencje: