α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Proponowany numer: 54
Zdjęcie:
Taksonomia: Acidithiobacillus thiooxidans
Izolat: 15
Dokładny opis źródła: Slag heap, Lubin (Poland).
Właściwości szczepu/komentarz: biochemically active (support solubility of slag),autotroph
Warunki hodowli: Waksman
Genotyp (jeżeli jest dostępny):
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Teresa Farbiszewska
Zidentyfikowany przez: Urszula Zielenkiewicz
Osoba deponująca: Karolina Tomczyk-Zak
Instytucja/wydział: Department of Microbial Biochemistry IBB PAN
Referencje: