α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 1234 >> Pokazuj wyników na stronie

Izolatów środowiskowych

Select all Nr w bazie Taksonomia Zdjęcie Właściwości szczepu/komentarz Warunki hodowli Dostępność wyizolowany przez Osoba deponująca
165 Sphingomonas sp. Resistant for As (III) and As (V), LB medium, 22°C restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
166 Paracoccus marcusii Resistant for As (III) and As (V), LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
167 Aeromonas sp. Resistant for As (III) and As (V), arsenate dissimilatory reducer LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
168 Shewanella sp. Resistant for As (III) and As (V), arsenate dissimilatory reducer LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
169 Sinorhizobium sp. Resistant for As (III) and As (V), psychrotolerant arsenite oxidizer (oxidize arsenite in a respiratory process) LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
170 Pseudomonas sp. Resistant for As (III) and As (V), heterotrophic arsenite oxidizer LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
171 Cryobacterium sp. Resistant for As (III) and As (V), LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
172 Aeromonas sp. Resistant for As (III) and As (V), LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
173 Pseudomonas sp. Resistant for As (III) and As (V), LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
174 Pseudomonas sp Resistant for As (III) and As (V), LB medium, 22°C, restricted Lukasz Drewniak, Aleksandra Sklodowska Lukasz Drewniak
301 Pseudomonas mandelii Bioaccumulation of chlorinated pesticide γ-hexachlorocyclohexane. LB medium, 23°C restricted Michał A. Kamiński Michał A. Kamiński
302 Clonostachys rosea not restricted Aleksandra M. Mironczuk
<< 1234 >> Pokazuj wyników na stronie