α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Plazmidów
Nr w bazie: 36
Nazwa plazmidu: pBT346-8m
Gatunek: Escherichia coli
Szczep: DH5α
Genotyp: F-(φ80dlacZΔM15) recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17(rk-mk+)supE44relA1deoR Δ(lacZYA-argF)U169
Sekwencja plazmidu:
Konstrukcja: 1,3kb PCR product corresponding to epsilon -zeta genes of pSM19035 plasmid (S. pyogenes) inserted into PstI-BamHI sites of pHP13 vector. Zeta gene contains two point mutations (A7089T, G7184A) and is inactive.
Plasmid properties/Comments:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ery cam
Stężenie antybiotyku:
Wielkość plazmidu: 6,2kb
Origin of replication/Incompatibility group: pBR322, pTA1060
Host range: E.coli, B.subtilis
Inne elementy genetyczne:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: R.Pankiewicz
Dostępność: restricted
Patent:
Osoba deponująca: U. Zielenkiewicz
Instytucja/wydział:
Data zdeponowania: 16.09.2002
Referencje: