α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
51 DH5α Escherichia coli pGBT9-Δ5ζ 6,12kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
52 DH5α Escherichia coli pGBT9-Δ6ζ 5,97kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
53 DH5α Escherichia coli pGBT9-ζ(Ploop-) 6,39kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
54 DH5α E. coli pGAD-ERG20 7750 bp restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
55 DH5α E. coli pDD5 8380 bp restricted D. Delourme K. Grabinska Szkopinska A et al (1997) J Lipid Res 38:962-8
56 DH5α E. coli pDD9 8380 bp restricted D. Delourme K. Grabinska Szkopinska A et al (1997) J Lipid Res 38:962-8
57 DH5α E. coli pKG1 8260 bp restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
58 DH5α E. coli pKG2 8260 bp restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
59 DH5α E. coli pKG12 7080 bp restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
60 DH5α E. coli pKG15 7.3 kb restricted K. Grabinska K. Grabinska CLONTECH
61 DH5α E. coli pNEV-RER2 8050 bp restricted K. Grabinska K. Grabinska
62 DH5α E. coli pNEV-SRT1 8211 restricted K. Grabinska K. Grabinska
63 DH5α E. coli pRS316-ERG20 7880 restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
64 DH5α E. coli pProtA-YTA7 11.9 kb restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
65 DH5α E. coli pSSD1 13.9 restricted F. Lacroute K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
66 DH5α E. coli pFAA1 10.9 kb restricted F. Lacroute K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
67 DH5α E. coli pMID2 13 kb restricted F. Lacroute K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
68 DH5α E. coli pWSC3 8.7 kb restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
69 DH5α E. coli pACT2-ABC1 9518 bp restricted P. Legrain, M. Fromont Institute Pasteur, Paris K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
70 DH5α E. coli pBTM116-ERG20 5100 restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
71 DH5α E. coli pBTM116-erg20-2 5100 restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
72 DH5α E. coli pLB4 7300 restricted L Blanchard K. Grabinska Blanchard and Karst (1993) Gene125:185-189
73 DH5α E. coli pGAD-erg20-2 7750 bp restricted K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
74 DH5α E. coli pACT-YTA7 8.77 kb restricted P. Legrain and M. Fromont, Institute Pasteur Paris K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
75 DH5α E. coli pKG11 7.09 kb restricted P. Legrain and M. Fromont, Institute K. Grabinska K. Grabinska K. Grabinska, PhD thesis 2002
76 DH5α E. coli pLB2 7.3 kb restricted P. Legrain and M. Fromont, Institute L. Blanchard K. Grabinska Blanchard and Karst (1993)Gene 125:185-189
77 DH5α Escherichia coli pYEF1 7079 bp yeast ori - 2 &mikro;m non restricted Cullin C., Minvielle-Sebastia L. Iwona Rosa Cullin C., Minvielle-Sebastia L. Cullin C, Minvielle-Sebastia L. 1994 Yeast 10:105-12
78 DH5α Escherichia coli pYEF1H 8851 bp yeast ori - 2 &mikro;m non restricted Cullin C., Minvielle-Sebastia L. Iwona Rosa Cullin C., Minvielle-Sebastia L., 1994, Yeast 10: 105-112
79 DH5α Escherichia coli pBEVY-L 7036 bp yeast ori - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
80 DH5α Escherichia coli pBEVY-GL 6649 bp yeast ori - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
81 DH5α Escherichia coli pBEVY-GA 7135 bp yeast ori - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
82 DH5α Escherichia coli pBEVY-A 7522 bp yeast ori - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
83 DH5α Escherichia coli pBEVY-T 6282 bp ori dro?d?owe - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
84 DH5α Escherichia coli pBEVY-GT 5893 bp ori dro?d?owe - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
85 DH5α Escherichia coli pBEVY-GU 6145 bp yeast ori - 2 &mikro;m restricted Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE Iwona Rosa Miller CA 3rd, Martinat MA, Hyman LE. 1998 Nucleic Acids Res. 26:3577-83.
86 DH5α Escherichia coli pYEF1HCVhel 8509 bp 2 &mikro;m restricted Boguszewska-Chachulska A.M. Iwona Rosa
87 DH5α Escherichia coli pYEF1JA2 9296 bp 2 &mikro;m restricted Boguszewska-Chachulska A.M. Iwona Rosa
88 DH5α Escherichia coli pYEF1JA2His 9293 bp 2 &mikro;m restricted Boguszewska-Chachulska A.M. Iwona Rosa
89 HMS174 Escherichia coli pMMpep14 3700 bp restricted Boguszewska-Chachulska A.M., Gozdek A. Iwona Rosa
90 DH5α Escherichia coli YCpMM3 (YRp14/CEN4/H4-ARS) 8000 bp Col E1 rep ori and autonomic replication sequence (ARS) bound to the H4 histone (H4-ARS) restricted Hieter, P., C. Mann, M. Snyder and R. Davis Iwona Rosa Hieter, P., C. Mann, M. Snyder and R. Davis, (1985), Cell 40: 381–392.
91 XL1-Blue E. coli M01A01 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
92 XL1-Blue E. coli M01A03 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
93 XL1-Blue E. coli M01A04 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
94 XL1-Blue E. coli M01A05 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
95 XL1-Blue E. coli M01A06 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
96 XL1-Blue E. coli M01A07 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
97 XL1-Blue E. coli M01A10 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
98 XL1-Blue E. coli M01A11 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
99 XL1-Blue E. coli M01B04 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
100 XL1-Blue E. coli M01B05 - - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie