α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 789101112131415 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
503 C600 (EC5247) E.coli pACYC184 4244 bp p15A origin non restricted - O.Juszczuk the catalog of New England BiolabsChang, A.C. and Cohen, S.N.(1978)J. Bacteriol. 134:1141-1156;Rose,R.E. Nucl. Acid Res.16(1988)p.355
504 ER 2420 (EC5450) E.coli pACYC177 3940 bp p15A origin non restricted - O.Juszczuk the New England Biolabs, Chang, A. C. and Cohen, S. N. (1978) J. Bacteriol. 134: 1141-1156; Rose, R.E. Nucl. Acid Res.16 (1988) p. 355
505 DJ125 (EC5013) E.coli pBEF116 6230 bp non restricted Barbara Funnell O.Juszczuk Fung, E., Bouet, J.-Y. and Funnell, B.E. (2001). EMBO J. 20: 4901-4911.
506 DJ125 (EC5055) E.coli pGFPuv 3.3 kb restricted Clontech O.Juszczuk GenBank Accession U62636, the catalog of Clontech
507 DJ125 (EC5063) E.coli pOBKI-1 6192 bp ColE1 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
508 DJ125 (EC5091) E.coli pOBK1 6990 bp non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
509 C600 (EC5122) E.coli pOBK2 6001 bp non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
510 DJ125 (EC5133) E.coli pOBK3 5637 bp ColE1 origin non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
511 DJ125 (EC5138) E.coli pOBK4 4655 bp ColE1 origin non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
512 DJ125 (EC5174) E.coli pMLO87 parB2 6.8 kb restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.
513 DJ125 (EC5176) E.coli pMLO87 parB33 6.8 kb restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.
514 DJ125 (EC5177) E.coli pMLO87 parB8 6.8 kb restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.
515 DJ125 (EC5178) E.coli pMLO87 parB14 6.8 kb restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.
516 DJ125 (EC5179) E.coli pMLO87 parB34 6.8 kb restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.
517 DJ125 (EC5180) E.coli pMLO87 parB44 6.8 kb restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.
518 C600 (EC5187) E.coli pOBK5 6.99 kb ColE1 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
519 C600 (EC5188) E.coli pOBK6 6.99 kb ColE1 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
520 C600 (EC5189) E.coli pOBK7 6.99 kb ColE1 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
521 C600 (EC5190) E.coli pOBK8 6.99 kb ColE1 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
522 C600 (EC5191) E.coli pOBK9 6.99 kb ColE1 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
523 C600 (EC5192) E.coli pOBK10 6.99 kb ColE1 non available Olga Juszczuk Olga Juszczuk
524 C600 (EC5171) E.coli λ-P1:5R parPO parA parB::kan parS ca. 45 kb as plasmid–replication from P1 origin,as phage–from ori λ restricted Barbara Funnell O.Juszczuk Funnell, B.E. (1988). J. Bacteriol. 170: 954-960.
525 C600 (EC5235) E.coli pUC18 2686 bp non restricted - O.Juszczuk Vieira, J. and Messing, J. (1982). Gene 19: 259-268.
526 C600 (EC5251) E.coli λ-P1:5R::kan parPO parA parB parS ca. 45 kb as plasmid–replication from P1 origin,as phage–replication from λ ori restricted Barbara Funnell O.Juszczuk Funnell, B.E. (1988). J. Bacteriol. 170: 954-960.
527 DPB636 (EC5252) E.coli pHI1158 - ColD non restricted - O.Juszczuk CHRISTINE A. MILLER, HANNE INGMER, AND STANLEY N. COHEN (1995). J. Bacteriol. 177: 4865-4871
528 DPB699 (EC5253) E.coli pZC84 6.58 kb non restricted - O.Juszczuk Biek, D. P. and Cohen, S. N. (1989). J. Bacteriol. 171: 2066-2074
529 DH5 α (EC5260) E.coli pOBK12 ca. 6.3 kb non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
530 DH5 α (EC5261) E.coli pOBK14 ca. 5.3 kb non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
531 DH5 α (EC5269) E.coli pOBK15 5699 bp non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
532 DH5 α (EC5276) E.coli pOBK16 ca. 5.7 kb ori pSC101 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
533 DH5 α (EC5375) E.coli pOBK45 4140 bp non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
534 DH5 α (EC5376) E.coli pOBK46 3866 bp ori pUC18 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
535 DH5 α (EC5381 E.coli pOBK49 3648 bp ColE1 non restricted Olga Juszczuk Olga Juszczuk plasmid contains two origins of replication: ColE1 and pSC101 but replicates only from ColE1
536 C600 (EC5390) E.coli pOBK31 ca. 11.14 kb ori V of RSF1010 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
537 C600 (EC5392) E.coli pOBK50 9723 bp ori V of RSF1010 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
538 DH5 α (EC5394) E.coli pOBK51 3458 bp ColE1 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
539 MC1061 recA- (EC5400) E.coli pEGFP 3.4 kb restricted Clontech O.Juszczuk GenBank Accession U76561, the catalog of Clontech
540 MC1061 recA- (EC5401) E.coli pEYFP 3.4 kb restricted Clontech O.Juszczuk the catalog of Clontech
541 MC1061 recA- (EC5402) E.coli pECFP 3.4 kb restricted Clontech O.Juszczuk the catalog of Clontech
542 MC1061 recA- (EC5404) E.coli pOBK27 ca. 4.2 kb ori pSC101 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk carries repAts gene for the temperature sensitive replication protein, the concentration of spc depends on quality of antibiotic (20-40 ug/ml in LB)), orientation of Ptrp towards repAts
543 MC1061 recA- (EC5406) E.coli pOBK26 ca. 6 kb ori pSC101 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
544 MC1061 recA- (EC5408) E.coli pOBK28 ca. 6.4 kb ori pBR322 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
545 MC1061 recA- (EC5409) E.coli pOBK29 ca. 7.1 kb ori pBR322 non available Olga Juszczuk O.Juszczuk
546 MC1061 recA- (EC5411) E.coli pOBK32 ca. 7.45 kb ori pBR322 restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
547 DH5 Δ lac (EC5419) E.coli λ-P1:5R kan Δ(parPO parAB) parS ca. 45 kb as plasmid – replication from P1 origin, as phage – from λ ori restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
548 C600 (EC5432 E.coli pOBK30 ca. 5.96 bp ori pBR322 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
549 MC1061 recA- (EC5440) E.coli pOBK33 ca. 7.97 kb ori pBR322 non restricted Olga Juszczuk O.Juszczuk
550 C600 (EC5452) E.coli pMMB67EH ca. 8.84 kb ori V of RSF1010 non restricted - O.Juszczuk Morales, V.M., Bäckman, A. and Bagdasarian, M. (1991) Gene 97: 39-47.
551 C600 (EC5453) E.coli pMMB67HE 8842 bp ori V of RSF1010 non restricted - O.Juszczuk Morales, V.M., Bäckman, A. and Bagdasarian, M. (1991) Gene 97: 39-47.
552 C600 (EC5472) E.coli pOAR3 ca. 10.3 kb ori V of RSF1010 non restricted Oleg Rodionov O.Juszczuk
<< 789101112131415 >> Pokazuj wyników na stronie