α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
101 XLBlue E. coli M01C06 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
102 DH5α Escherichia coli pET21HCVhel 6822 bp restricted Kim DW, Gwack Y, Han JH, Choe J. Iwona Rosa Kim DW, Gwack Y, Han JH, Choe J. 1995 Biochem Biophys Res Commun 215:160-6.
103 DH5α E.coli pMH100 5,8kb non restricted Schwacha and Bender M. Witkowska Schwacha and Bender, J.Bacteriol.175 (1993) 2107-2115
104 DH5α E.coli pMH110 9,6kb restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska
105 DH5α E.coli pMH117 7kb non restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska Iwanicka-Nowicka R. and Hryniewicz M., Gene 166 (1995) 11-17
106 DH5α E.coli pMH123 7,4kb restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska
107 DH5α E.coli pMH125 9,8kb restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska
108 DH5α E.coli pMH126 8,2kb restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska R. Iwanicka-Nowicka and Hryniewicz M., Gene 166 (1995) 11-17
109 DH5α E.coli pMH128 6kb non restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska R. Iwanicka-Nowicka and Hryniewicz M., Gene 166 (1995) 11-17
110 DH5α E.coli pMH135 8kb restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska
111 DH5α E.coli pMH176 5,1kb non restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska Doktorat R. Iwanicka-Nowicka 1997
112 DH5α E.coli pMH243 5,1kb restricted R.Iwanicka-Nowicka M. Witkowska
113 DH5α E.coli pGW231 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
114 DH5α E.coli pGW234 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
115 DH5α E.coli pGW237 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
116 DH5α E.coli pGW238 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
117 DH5α E.coli pGW207 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
118 DH5α E.coli pGW215 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
119 DH5α E.coli pGW228 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
120 DH5α E.coli pGW236 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
121 DH5α E.coli pGW216 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
122 DH5α E.coli pGW209 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
123 DH5α E.coli pGW208 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
124 DH5α E.coli pGW224 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
125 DH5α E.coli pGW214 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
126 DH5α E.coli pGW217 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
127 DH5α E.coli pJOH1 7kb non restricted Referencje M. Witkowska Ostrowski et al. J.Biol.Chem.262 (1987) 5999-6005
128 DH5α E.coli pMH136 5,2kb non restricted R. Iwanicka-Nowicka M. Witkowska
129 DH5α E.coli pMH147 5kb non restricted R. Iwanicka-Nowicka M. Witkowska Zochowska et all. J.Biol.Chem.276 (2001) 2098-2107
130 DH5α E.coli pMH197 5kb restricted A. Zochowska M. Witkowska
131 DH5α E.coli pMH199 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
132 DH5α E.coli pMH189 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
133 DH5α E.coli pMH191 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
134 DH5α E.coli pMH193 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
135 DH5α E.coli pMH195 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
136 DH5α E.coli pMH222 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
137 DH5α E.coli pMH223 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
138 DH5α E.coli pMH224 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
139 DH5α E.coli pMH225 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
140 DH5α E.coli pMH226 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
141 DH5α E.coli pMH228 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
142 DH5α E.coli pMH229 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J. Biol. Chem. 276 (2001) 2098-2107
143 DH5α E.coli pMH190 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
144 DH5α E.coli pMH192 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
145 DH5α E.coli pMH200 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
146 DH5α E.coli pMH201 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
147 DH5α E.coli pMH202 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
148 DH5α E.coli pMH203 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
149 DH5α E.coli pMH205 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
150 DH5α E.coli pMH218 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie