α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
151 DH5α E.coli pMH219 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
152 DH5α E.coli pMH230 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
153 DH5α E.coli pMH214 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
154 DH5α E.coli pMH215 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
155 DH5α E.coli pMH217 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
156 DH5α E.coli pMH231 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J.Biol.Chem. 276 (2001) 2098-2107
157 DH5α E.coli pMH232 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J.Biol.Chem. 276 (2001) 2098-2107
158 DH5α E.coli pMH233 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J.Biol.Chem. 276 (2001) 2098-2107
159 DH5α E.coli pMH235 5,2kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J.Biol.Chem. 276 (2001) 2098-2107
160 DH5α E.coli pME4819 5,1kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Zochowska et al., J.Biol.Chem. 276 (2001) 2098-2107
161 DH5α E.coli pMH121 6,6kb restricted R. Iwanicka-Nowicka M. Witkowska Doktorat R. Iwanicka-Nowicka 1997
162 DH5α E.coli pMH129 5,2kb restricted R. Iwanicka-Nowicka M. Witkowska Doktorat R. Iwanicka-Nowicka 1997
163 DH5α E.coli pGW232 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
164 DH5α E.coli pGW235 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
165 DH5α E.coli pGW210 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
166 DH5α E.coli pGW223 5,1kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
167 DH5α E.coli pMH194 5kb non restricted A. Zochowska M. Witkowska Doktorat A.Zochowska 2001
168 XL1-Blue E. coli M03E11 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
169 XL1-Blue E. coli M01B09 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
170 XL1-Blue E. coli M01C05 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
171 XL1-Blue E. coli M01C08 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
172 XL1-Blue E. coli M01C11 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
173 XL1-Blue E. coli M01D01 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
174 XL1-Blue E. coli M01D09 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
175 XL1-Blue E. coli M01D12 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
176 XL1-Blue E. coli M01E01 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
177 XL1-Blue E. coli M01E02 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
178 XL1-Blue E. coli M01E03 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
179 XL1-Blue E. coli M01E04 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
180 XL1-Blue E. coli M01E05 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
181 XL1-Blue E. coli M01E07 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
182 XL1-Blue E. coli M01E08 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
183 XL1-Blue E. coli M01E09 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
184 XL1-Blue E. coli M01E10 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
185 XL1-Blue E. coli M01E11 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
186 XL1-Blue E. coli M01E12 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
187 XL1-Blue E. coli M01F01 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
188 XL1-Blue E. coli M01F02 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
189 XL1-Blue E. coli M01F03 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
190 XL1-Blue E. coli M01F05 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
191 XL1-Blue E. coli M01F07 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
192 XL1-Blue E. coli M01F08 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
193 XL1-Blue E. coli M01F09 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
194 XL1-Blue E. coli M01F10 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
195 XL1-Blue E. coli M01F11 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
196 XL1-Blue E. coli M01F12 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
197 XL1-Blue E. coli M01G01 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
198 XL1-Blue E. coli M03E04 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
199 XL1-Blue E. coli M01G03 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
200 XL1-Blue E. coli M01G05 - restricted Keller AM, Cohen J R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie