α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 2345678910 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
251 DH5α E.coli pHV1436 colEI/pTB19 restricted L. Janniere I. Sitkiewicz Janniere et al., 1990; Gene 87:53-61
252 DH5α E.coli pUC57 2,7kb colEI restricted FERMENTAS I. Sitkiewicz FERMENTAS
253 DH5α E.coli pBT346-8c` about 6,2kb colEI, pTA1060 restricted U.Zielenkiewicz I. Sitkiewicz U.Zielenkiewicz, personal communication; I.Sitkiewicz, PhD Thesis
254 DH5α E.coli pRP346-1 about 8kb colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
255 DH5α E.coli pRP346-2 about 7,5kb colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
256 DH5α E.coli pRP346-3 about 5,5kb colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
257 DH5α E.coli pRP346-4 about 5,5 kb colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
258 DH5α E.coli pRP346-5 colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
259 DH5α E.coli pRP346-6 colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
260 DH5α E.coli pRP346-9 colEI, pTA1060 restricted R.Pankiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
261 DH5α E.coli pBT349 colEI, pTA1060 restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
262 DH5α E.coli pEZ5 colEI, pTA1060 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
263 DH5α E.coli pOSZ5 colEI, pTA1060 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
264 DH5α E.coli pBT205Ω colEI restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
265 YB886 Bacillus subtilis pDB101 inc18 restricted Behnke and Ferretti I. Sitkiewicz Behnke and Ferretti, 1980 J. Bact. 144:806-813
266 DH5α E. coli pLEXBAΩ colEI restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
267 DH5α E. coli pMTC-1 colEI restricted R. Wolinowska I. Sitkiewicz R. Wolinowska, unpublished, I. Sitkiewicz, PhD thesis
268 DH5α E. coli pT712Ω colEI restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz de la Hoz et al., 2000 97(2):728-33
269 DH5α E. coli p220 about 11kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
270 DH5α E. coli p34 about 10,6kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
271 DH5α E. coli p38 about 10,6kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
272 DH5α E. coli p49 about 11kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
273 DH5α E. coli p4D16 about 10,7kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
274 YB886 B. Subtilis pDB101CE8 20,5kb pSM19035 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz
275 DH5α E. coli p5 about 10,6 kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
276 YB886 B. Subtilis pSM9035 29kb pSm19035 restricted Malke I. Sitkiewicz Malke H. Mol Gen Genet. 1974;135(4):349-67.
277 DH5α E. coli pBT205C+U about 11kb colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
278 DH5α E. coli pAK1 colEI, 2MICRO restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
279 DH5α E. coli pBTMΔ colEI, 2MICRO restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
280 DH5α E. coli pGADΔ 7,7 colEI, 2MICRO restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
281 DH5α E. coli pGADΩ 7kb colEI, 2MICRO restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
282 DH5α E. coli pGBTΩ 6kb colEI, 2MICRO restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
283 DH5α E. coli pGBTΔ 7kb colEI, 2MICRO restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
284 DH5α E. coli pAT19EP7 6,8kb colEI/inc18 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
285 DH5α E. coli pGEXΩ12 E.coli restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
286 DH5α E. coli pHV346 colEI/pTB19 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
287 DH5α E. coli pHV347 colEI/pTB19 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
288 DH5α E. coli pHVC colEI/pTB19 restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
289 DH5α E. coli pMTL346 colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
290 DH5α E. coli pMTL347 colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
291 DH5α E. coli pMTL346C colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
292 DH5α E. coli pMTL347C colEI restricted I.Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
293 DH5α E. coli pBT205 10 kb colE1 restricted Alonso, JC. and Chai, S. I. Sitkiewicz unpublished
294 DH5α E. coli pBT205Δ 11 kb colE1 restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz I.Sitkiewicz PhD thesis
295 DH5α Escherichia coli pBT205copS about 11kb restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz PhD thesis
296 YB886 Bacillus subtilis pBT233 9084bp inc18 restricted Ceglowski,P., Boitsov,A., Chai,S. and Alonso,J.C. I. Sitkiewicz Ceglowski et al., 1993 FEMS Microbiol. Lett. 109:145-150
297 YB886 Bacillus subtilis pBT34 colE1, inc18 restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz unpublished
298 DH5α E. coli pET28Δ 6kb colE1 restricted Adam Kundzewicz I. Sitkiewicz
299 DH5α Escherichia coli pBT346-5 about 5,5kb colE1, pTA1060 restricted Piotr Ceglowski I. Sitkiewicz de la Hoz et al., 2000 PNAS 18;97(2):728-33
300 YB886 Bacillus subtilis pRC1 6831bp inc18 restricted I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz I. Sitkiewicz, PhD thesis
<< 2345678910 >> Pokazuj wyników na stronie