α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 5678910111213 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
401 XLBlue E.coli M05A05 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
402 XLBlue E.coli M05A06 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
403 XLBlue E.coli M05A07 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
404 XLBlue E.coli M05A08 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
405 XLBlue E.coli M05A09 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
406 XLBlue E.coli M05A10 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
407 XLBlue E.coli M05A11 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
408 XLBlue E.coli M05A12 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
409 XLBlue E.coli M05B02 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
410 XLBlue E.coli M05B04 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
411 XLBlue E.coli M05B05 - restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
412 XLBlue E.coli M04F06 restricted Keller AM, Cohen J. R. Gromadka Trends Genet. 2001 Jun. 17(6):306-308 Dessen P. i.in.; http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr
413 DH5 α E.coli pME4101 5,6 kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1996)J. Bacteriol 178:5438-5446
414 DH5 α E.coli pME4196 12,7 kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
415 DH5 α E.coli pME4197 12kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
416 DH5 α E.coli pME4204 3,5kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
417 DH5 α E.coli pME4205 12,5kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
418 DH5 α E.coli pME4208 13kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
419 DH5 α E.coli pME4206 3,5kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
420 DH5 α E.coli pME4232 3,5kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
421 DH5 α E.coli pME4234 3,5kb non restricted van der Ploeg M. Witkowska van der Ploeg et al. (1999)J.Biol.Chem 274: 29358-29365
422 DH5 α E.coli pMH188 7 kb non restricted M.Hryniewicz M. Witkowska T. Bykowski Ph.D. thesis (2002)
423 DH5 α E.coli pMH242 6,2 kb non restricted M.Hryniewicz M. Witkowska T. Bykowski Ph.D. thesis (2002)
424 DH5 α E.coli pTB23 3 kb non restricted T.Bykowski M. Witkowska T. Bykowski Ph.D. thesis (2002)
425 DH5 α E.coli pTB24 2,95 kb non restricted T.Bykowski M. Witkowska T. Bykowski Ph.D. thesis (2002)
426 DH5 α E.coli pTB26 3,1 kb non restricted T.Bykowski M. Witkowska T. Bykowski Ph.D. thesis (2002)
427 DH5 α E.coli pGW12 3,4 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
428 DH5 α E.coli pGW241 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
429 DH5 α E.coli pGW242 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
430 DH5 α E.coli pGW243 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
431 DH5 α E.coli pGW245 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
432 DH5 α E.coli pGW246 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
433 DH5 α E.coli pGW247 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
434 DH5 α E.coli pGW248 5,1 kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
435 DH5 α E.coli pET28a(+) 5369 bp ColE1 non restricted Novagen M. Witkowska Moffatt, B. A. and Studier, F.W. (1986) J. Mol. Biol. 189:113-130
436 DH5 α E.coli pRS551 12,5kb ColE1 non restricted Simons M. Witkowska Simons, R. W. et al (1987) Gene 53:85-96
437 DH5 α E.coli pRS552 12,4kb ColE1 non restricted Simons M. Witkowska Simons, R. W. et al (1987) Gene 53:85-96
438 DH5 α E.coli pSR 2606bp ColE1 non restricted Kolb, A M. Witkowska Kolb et al. (1995) Nucleic Acids Res. 23:819-826
439 DH5 α E.coli pTrc99a 4176bp ColE1 non restricted Pharmacia M. Witkowska Pharmacia
440 DH5 α E.coli pGW15 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
441 DH5 α E.coli pGW8 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
442 DH5 α E.coli pGW17 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
443 DH5 α E.coli pGW5 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
444 DH5 α E.coli pGW1 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
445 DH5 α E.coli pGW4 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
446 DH5 α E.coli pGW13 6kb restricted M. Witkowska M. Witkowska
447 DH5 α Escherichia coli pJM6 5370 bp restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
448 DH5 α Escherichia coli pGBT9-APN1 6,9 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
449 DH5 α Escherichia coli pGBT9-MAG1 6,9 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
450 DH5 α Escherichia coli pGAD424-MAG1 8,8 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
<< 5678910111213 >> Pokazuj wyników na stronie