α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 67891011121314 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
451 DH5 α Escherichia coli pGAD424-APN1 8,1 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
452 DH5α Escherichia coli pRS313BD 6,9 kb restricted Adrianna Skoneczna Adrianna Skoneczna
453 DH5α Escherichia coli pRS315BD 8 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
454 DH5α Escherichia coli pRS425BD 8,8 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
455 DH5α Escherichia coli pRS423BD 7,8 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
456 DH5 α Escherichia coli yEP-APN1 10 kb restricted B. Demple A. Skoneczna PNAS 87(11)4193-4197
457 DH4 α Escherichia coli pYES2-UMP1 6320 bp restricted Piotr Mieczkowski A. Skoneczna
458 DH5α Escherichia coli pGBT-REV2 9 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
459 DH5α Escherichia coli pGAD-MAS1 8,1 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
460 DH5α Escherichia coli pPM51 3,7 kb restricted Piotr Mieczkowski A. Skoneczna Curr. Gen. 2000, 38: 53-59
461 DH5 α Escherichia coli pPM70 4,3 kb restricted Piotr Mieczkowski A. Skoneczna
462 BL21(DE3) E.coli pJM81 kb restricted Roger Woodgate A. Skoneczna
463 DH5α Escherichia coli pRAD30::LEU2 5,9 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
464 DH5α Escherichia coli pRAD18::hisG kb restricted C.W. Lawrence A. Skoneczna
465 DH5 α Escherichia coli pJM3a 6,1 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
466 DH5 α Escherichia coli pJM7 7197 bp restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
467 DH5 α Escherichia coli pJM8 6099 bp restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
468 DH5 α Escherichia coli pJM9 6927 bp restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
469 DH5α Escherichia coli YpPG102 kb restricted Peter Gibbs A. Skoneczna
470 DH5α Escherichia coli pRAD6::hisG kb restricted C.W. Lawrence A. Skoneczna
471 DH5α Escherichia coli pGAD-ASP3 7,7 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
472 DH5α Escherichia coli pJW160 N Δ RAD23 kb restricted Prakash A. Skoneczna Mol.Cel.Biol. 1993, pp.7757-65
473 DH5α Escherichia coli pUb23-M 10,5 kb restricted Alexander Varshawsky A. Skoneczna
474 DH5α Escherichia coli pUb23-Y 10,5 kb restricted Alexander Varshawsky A. Skoneczna
475 DH5α Escherichia coli pUb23-P 10,5 kb restricted Alexander Varshawsky A. Skoneczna
476 DH5α Escherichia coli pUb23-R 10,5 kb restricted Alexander Varshawsky A. Skoneczna
477 DH5 α Escherichia coli YCpMP2 8,5 kb restricted BA Kunz A. Skoneczna Mut Res 182:65-74, 1987
478 DH5α Escherichia coli pBL230 kb restricted Paul D. Kaufman A. Skoneczna Genetics 151: 485–497 (February 1999)
479 DH5α Escherichia coli pBL230-46 kb restricted Paul D. Kaufman A. Skoneczna Genetics 151: 485–497 (February 1999)
480 DH5α Escherichia coli pKL59 7 kb restricted Karim Labib A. Skoneczna
481 DH5α Escherichia coli pWD5 11 kb restricted Wojciech Dajewski A. Skoneczna Curr. Genet.(2000) 38: 53-59
483 DH5α Escherichia coli pJW129 kb restricted Prakash A. Skoneczna Mol.Cel.Biol. 1993, pp.7757-65
484 DH5 α Escherichia coli pEGUh6RAD30>>AA kb restricted Z. Wang A. Skoneczna JBC 275,11:8233-8239
485 DH5 α E. coli pUC-2.1 4,8 kb restricted Leona Samson A. Skoneczna EMBO J. 9, 13:4569-4575, 1990
486 DH5 α Escherichia coli pEGUh6RAD30-Ntag kb restricted Z. Wang A. Skoneczna JBC 275,11:8233-8239
487 DH5α Escherichia coli YpPG101 kb restricted Peter Gibbs A. Skoneczna
489 DH5α Escherichia coli pREV1::HIS3 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
490 DH5α Escherichia coli pRS316-SWD3 7,3 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
491 DH5α Escherichia coli pRS316-RAD30K/S 7,5 kb restricted Adrianna Skoneczna A. Skoneczna
492 DH5 α Escherichia coli pJM1 7126 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
493 DH5 α Escherichia coli pJM2 5048 kb restricted Justyna McIntyre A. Skoneczna
494 DH5 α Escherichia coli pESC-LEU RAD30>>AAC-myc kb restricted Y. Pavlov A. Skoneczna Mut. Res. 478:129-139, 2001
495 DH5 α Escherichia coli YEplac195 kb restricted Y. Pavlov A. Skoneczna Mut. Res. 478:129-139, 2001
496 DH5 α Escherichia coli pESC-LEU RAD30C-myctag kb restricted Y. Pavlov A. Skoneczna Mut. Res. 478:129-139, 2001
497 DH5 α Escherichia coli pESC-LEU kb restricted Y. Pavlov A. Skoneczna Mut. Res. 478:129-139, 2001
498 DJ125 (EC5002) E.coli pBR322 4361 bp ColE1 non restricted - O.Juszczuk Bolivar, F., Rodriguez, R. L., Greene, P. J., Betlach, H. L., Heyneker, H. L. and Boyer, H. W. (1977). Gene 2: 95-113
499 DJ125 (EC5003) E.coli pGB2ts 4025 bp pSC101 origin non restricted Michael Clerget O.Juszczuk Clerget, M.(1991). New Biol. 3, 780-788.
500 DJ125 (EC5004 E.coli pMLO6 4225 bp pSC101 origin non restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk Lobocka, M. and Yarmolinsky, M. (1996). J. Mol. Biol. 259: 366-382.501P
501 C600 (EC5238) E.coli pMLO59 ca. 4.1 kb pSC101 origin non restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk
502 C600 (EC5239) E.coli pMLO60 ca. 4.4 kb pSC101 origin non restricted Malgorzata Lobocka O.Juszczuk
<< 67891011121314 >> Pokazuj wyników na stronie