α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Nazwa plazmidu Mapa plazmidu Wielkość plazmidu Origin replikacji/grupa niezgodności Plasmid properties/Comments Dostępność Autor Osoba deponująca Referencje
1 DH5α Escherichia coli pHP13 4921bp ColE1, pTA1060 non restricted Haima U. Zielenkiewicz Haima et al., 1987Mol. Gen. Genet.209:335-342
2 DH5α Escherichia coli pAT18 6,6kb ColE1, pAMβ1 non restricted Trieu-Cuot U. Zielenkiewicz Trieu-Cuot et al.,1991 Gene 102:99-104
3 DH5α Escherichia coli pAT19 6,6kb ColE1, pAMβ1 non restricted Trieu-Cuot U. Zielenkiewicz Trieu-Cuot et al.,1991 Gene 102:99-104
4 DH5α Escherichia coli pLDR8 7,6kb pSC101 non restricted Diederich U. Zielenkiewicz Diederich et. al., 1992 PLASMID 28:14-24
5 DH5α Escherichia coli pLDR9 4,1kb pBR322 non restricted Diederich U. Zielenkiewicz Diederich et. al., 1992 PLASMID 28:14-24
6 DH5α Escherichia coli pLDR10 3,8kb pBR322 non restricted Diederich U. Zielenkiewicz Diederich et. al., 1992 PLASMID 28:14-24
7 DH5α Escherichia coli pLDR11 4,1kb pBR322 non restricted Diederich U. Zielenkiewicz Diederich et. al., 1992 PLASMID 28:14-24
8 DH5α Escherichia coli pLEX5AA 4,3kb p15A non restricted Diederich U. Zielenkiewicz Diederich et. al., 1994 Biotechniques 16:916-923
9 DH5α Escherichia coli pLEX5BA 4,24kb pColE1101 restricted Diederich U. Zielenkiewicz Diederich et. al., 1994 Biotechniques 16:916-923
10 DH5α Escherichia coli pKG339 8,5kb pSCl01 non restricted Gerdes K. U. Zielenkiewicz Jensen et. al., 1995 Mol Microbiol 17(2): 211-220
11 DH5α Escherichia coli pOU82 12,6kb R1 non restricted Gerdes K. U. Zielenkiewicz Jensen et. al., 1995 Mol Microbiol 17(2): 211-220
12 DH5α Escherichia coli pGB2λ 5,35kb pSC101 restricted Zielenkiewicz U. U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz U. Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. 2001 Ph.D.thesis, IBB PAN
13 DH5α Escherichia coli pX 7,5kb ColE1 restricted Schumann W. U. Zielenkiewicz Kim et. al., 1996 Gene 181:71-76
14 DH5α Escherichia coli pMTL22 2,5kb ColEI non restricted Chambers U. Zielenkiewicz Chambers et al.1988. Gene 68:139-149
15 DH5α Escherichia coli pMTL23 2,5kb ColEI non restricted Chambers U. Zielenkiewicz Chambers et al.1988. Gene 68:139-149
16 DH5α Escherichia coli pMTL24 2,5kb ColEI non restricted Chambers U. Zielenkiewicz Chambers et al.1988. Gene 68:139-149
17 DH5α Escherichia coli pMTL25 2,5kb ColEI non restricted Chambers U. Zielenkiewicz Chambers et al.1988. Gene 68:139-149
18 DH5α Escherichia coli pCUE1 5,8kb pSC101 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
19 DH5α Escherichia coli pCUZ1 5,1kb p15A restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
20 DH5α Escherichia coli pCUE2 4,5kb pColE1 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
21 DH5α Escherichia coli pCUZ2 5,2kb p15A restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
22 DH5α Escherichia coli pCUE3 5,9kb pSC101 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
23 DH5α Escherichia coli pCUZ3 6,8kb pSC101 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
24 DH5α Escheerichia coli pBEZ2 6kb restricted U. Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
25 DH5α Escherichia coli pBEZ2-ζ* 6kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
26 DH5α Escherichia coli pOU82Ω-ε-ζ 14,8kb R1 restricted U. Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Jensen et al., 1995. Mol.Microbiol.17:211-220
27 DH5α Escherichia coli pX-ζ 8,4kb ColE1 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz U. Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. 2001, Ph.D. Thesis, IBB PAN
28 DH5α Escherichia coli pX-ε 7,8kb ColE1 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz U. Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. 2001 Ph.D. Thesis, IBB PAN
29 DH5α Escherichia coli pATE1 6,9kb pAMβ1, ColE1 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
30 DH5α Escherichia coli pBT286 4,8kb restricted Piotr Ceglowski U. Zielenkiewicz
31 DH5α Escherichia coli pBT346 8,7kb pBR322, pTA1060 restricted Piotr Ceglowski U. Zielenkiewicz Ceglowski et al., 1993 Mol.Gen.Genet.241:579-585
32 DH5α Escherichia coli pBT347 8,1kb pBR322, pTA1060 restricted Piotr Ceglowski U. Zielenkiewicz Ceglowski et al., 1993 Mol.Gen.Genet.241:579-585
33 DH5α Escherichia coli pBT349 8,7kb pBR322, pTA1060 restricted Piotr Ceglowski U. Zielenkiewicz Ceglowski et al., 1993 Mol.Gen.Genet.241:579-585
34 DH5α Escherichia coli pBT347-ζ* 8,1kb pBR322, pTA1060 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable mainmaintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
35 DH5α Escherichia coli pBT346-7 5,4kb pBR322, pTA1060 restricted R.Pankiewicz U. Zielenkiewicz
36 DH5α Escherichia coli pBT346-8m 6,2kb pBR322, pTA1060 restricted R.Pankiewicz U. Zielenkiewicz
37 DH5α Escherichia coli pACE1 5,13kb p15A restricted U. Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
38 DH5α Escherichia coli pUC-E 3,2kb restricted Piotr Ceglowski U. Zielenkiewicz
39 DH5α Escherichia coli pGBT9-ε 5,80kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
40 DH5α Escherichia coli pGAD424-ε 6,95kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
41 DH5α Escherichia coli pGAD424-ζ 7,52kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
42 DH5α Escherichia coli pGBT9-ζ 6,39 restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
43 DH5α Escherichia coli pGAD424-Δ1ε 6,91kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
44 DH5α Escherichia coli pGAD424-Δ2ε 6,84kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
45 DH5α Escherichia coli pGAD424-Δ3ε 6,91kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
46 DH5α Escherichia coli pGAD424-Δ4ε 6,89kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
47 DH5α Escherichia coli pGBT9-Δ1ζ 6,35kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
48 DH5α Escherichia coli pGBT9-Δ2ζ 6,3kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
49 DH5α Escherichia coli pGBT9-Δ3ζ 6,19kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
50 DH5α Escherichia coli pGBT9-Δ4ζ 6,3kb restricted U.Zielenkiewicz U. Zielenkiewicz Zielenkiewicz, U. Ph.D. thesis: Role of genes epsilon and zeta of plasmid pSM19035 in its stable maintenance in bacterial cells. Warszawa, 2001.
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie