α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Number in base: 65
Taxonomy: Arthrobacter sp.
Isolant: ST1
Detailed description of the source: Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica
Date of isolation:
Strain properties/Comment: PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, PHAL, EST8, LEU, PHAC, AMANN
Culture conditions: Nutrient agar, 4-10°C
Genotype:
Photo:
Availability: restricted
Isolated by: Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski
Identified by: Jakub Grzesiak, Piotr Borsuk
Depositor: Jakub Grzesiak
Institution/Department: Polish Academy of Sciences, Institute of Biochemistry and Biophysics, Department of Antarctic Biology
Deposition date: 08.02.2013
References: Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0