α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 1234 >> Pokazuj wyników na stronie

Environmental isolants

Select all Number in base Taxonomy Photo Strain properties/Comment Culture conditions Availability Isolated by Depositor
1 Bacillus cereus biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
2 Bacillus thuringiensis biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
3 Bacillus fusiformis biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
4 Pseudomonas fluorescens biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
5 Pseudomonas fluorescens
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
6 Pseudomonas pavonaceae
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
7 Bacillus thuringiensis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
8 Bacillus cereus
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
9 Pseudomonas putida biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
10 Pseudomonas putida
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
11 Flavobacterium spiritivorum biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
12 Stenotrophomonas maltophilia
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
13 Enterobacter amnigenus biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
14 Bacillus thuringiensis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
15 Bacillus sp.
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
16 Bacillus sp.
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
17 Bacillus thuringiensis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
18 Bacillus thuringiensis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
19 Bacillus thuringiensis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
20 Stenotrophomonas maltophilia
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
21 Stenotrophomonas maltophilia
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
22 Bacillus thuringiensis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
23 Alcaligenes faecalis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
24 Pseudomonas pavonaceae biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
25 Bacillus pumilus
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
26 Bacillus sp. biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
27 Serratia proteamaculans biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
28 Bacillus fusiformis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
29 Serratia proteamaculans biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
30 Alcaligenes faecalis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
31 Serratia proteamaculans biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
32 Alcaligenes faecalis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
33 Alcaligenes faecalis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
34 Bacillus thuringiensis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
35 Bacillus thuringiensis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
36 Bacillus thuringiensis
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
37 Flavobacterium sp.
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
38 Bacillus cereus
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
39 Serratia sp.
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
40 Pseudomonas fluorescens
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
41 Bacillus cereus biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
42 Bacillus thuringiensis biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
43 Bacillus sp.
biochemicaly active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
48 Stenotrophomonas maltophilia biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
49 Enterobacter mnigenus biochemically active (support solubility of slag) LB, 37 °C restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
50 Acidithiobacillus thiooxidans biochemically active (support solubility of slag), autotroph Waksman restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
51 Acidithiobacillus thiooxidans biochemically active (support solubility of slag),autotroph Waksman restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
52 Acidithiobacillus thiooxidans biochemically active (support solubility of slag),autotroph Waksman restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
53 Acidithiobacillus thiooxidans biochemically active (support solubility of slag),autotroph Waksman restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
54 Acidithiobacillus thiooxidans biochemically active (support solubility of slag),autotroph Waksman restricted Teresa Farbiszewska Karolina Tomczyk-Zak
<< 1234 >> Pokazuj wyników na stronie