α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 789101112131415 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
501 Antarctic glacier isolate GLE195 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
502 Antarctic glacier isolate GLE260 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
503 Antarctic glacier isolate GLE266 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
504 Antarctic glacier isolate GLE233 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
505 Antarctic glacier isolate GLE247 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
506 Antarctic glacier isolate GLB8 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
507 Antarctic glacier isolate GLB19 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
508 Antarctic glacier isolate GLB28 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
509 Antarctic glacier isolate GLB29 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
510 Arctic glacier isolate HW3 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
511 Arctic glacier isolate HW6 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
512 Arctic glacier isolate HW99 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
513 Antarctic glacier isolate GLE81 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
514 Antarctic glacier isolate GLE197 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
515 Antarctic glacier isolate GLE268 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
516 Antarctic glacier isolate GLE272 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
517 Antarctic glacier isolate GLE228 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
518 Antarctic glacier isolate GLE237 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
519 Antarctic glacier isolate GLE288 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
520 Antarctic glacier isolate GLE289 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
521 Antarctic glacier isolate GLE296 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
522 Antarctic glacier isolate GLE297 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
523 Antarctic glacier isolate GLE300 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
524 Antarctic glacier isolate GLE306 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
525 Antarctic glacier isolate GLE312 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
526 Antarctic glacier isolate GLB20 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
527 Antarctic glacier isolate GLB24 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
528 Antarctic glacier isolate GLB30 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
529 Antarctic glacier isolate GLB34 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
530 Arctic glacier isolate HW11 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
531 Arctic glacier isolate HW12 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
532 Arctic glacier isolate HW16 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
533 Arctic glacier isolate HW22 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
534 Arctic glacier isolate HW25 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
535 Arctic glacier isolate HW28 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
536 Arctic glacier isolate HW30 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
537 Arctic glacier isolate HW36 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak Yeast-like cells
538 Arctic glacier isolate HW38 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
539 Arctic glacier isolate HW39 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
540 Arctic Glacier isolate HW40 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
541 Arctic glacier isolate HW44 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
542 Arctic glacier isolate HW45 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
543 Arctic Glacier isolate HW49 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
544 Arctic glacier isolate HW56 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
545 Arctic glacier isolate HW57 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
546 Arctic glacier isolate HW108 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
547 Arctic glacier isolate HW114 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
548 Arctic glacier isolate HW117 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
549 Arctic glacier isolate HW125 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
550 Arctic glacier isolate HW129 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
<< 789101112131415 >> Pokazuj wyników na stronie