α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 8910111213141516 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
551 Arctic glacier isolate HW133 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
552 Antarctic glacier isolate GLE149 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
553 Antarctic glacier isolate GLE176 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
554 Antarctic glacier isolate GLE179 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
555 Antarctic glacier isolate GLE199 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
556 Antarctic glacier isolate GLE273 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
557 Antarctic glacier isolate GLE295 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
558 Antarctic glacier isolate GLE314 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
559 Antarctic glacier isolate GLE315 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
560 Antarctic glacier isolate GLE227 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
561 Antarctic glacier isolate GLE245 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
562 Antarctic glacier isolate GLB11 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
563 Antarctic glacier isolate GLB17 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
564 Antarctic glacier isolate GLB32 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
565 Arctic glacier isolate HW24 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
566 Arctic glacier isolate HW61 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
567 Arctic glacier isolate HW71 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
568 Arctic glacier isolate HW74 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
569 Arctic glacier isolate HW77 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
570 Arctic glacier isolate HW87 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
571 Arctic glacier isolate HW88 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
572 Arctic glacier isolate HW90 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
573 Arctic glacier isolate HW110 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
574 Arctic glacier isolate HW112 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
575 Arctic glacier isolate HW113 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
576 Arctic glacier isolate HW118 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
577 Arctic glacier isolate HW119 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
578 Arctic glacier isolate HW123 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
579 Arctic glacier isolate HW127 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
580 Arctic glacier isolate HW130 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
581 Arctic glacier isolate HW136 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
582 Antarctic glacier isolate GLE125 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
583 Antarctic glacier isolate GLE189 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
584 Antarctic glacier isolate GLE192 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
585 Antarctic glacier isolate GLE193 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
586 Antarctic glacier isolate GLE200 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
587 Antarctic glacier isolate GLE202 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
588 Antarctic glacier isolate GLE270 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
589 Antarctic glacier isolate GLE303 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
590 Antarctic glacier isolate GLE304 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
591 Antarctic glacier isolate GLE305 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
592 Antarctic glacier isolate GLE277 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
593 Antarctic glacier isolate GLE280 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
594 Antarctic glacier isolate GLB3 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
595 Antarctic glacier isolate GLB13 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
596 Antarctic glacier isolate GLB35 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
597 Antarctic glacier isolate GLB36 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
598 Antarctic glacier isolate GLB37 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
599 Arctic glacier isolate HW82 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
600 Arctic glacier isolate HW92 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
<< 8910111213141516 >> Pokazuj wyników na stronie