α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 91011121314151617 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
601 Arctic glacier isolate HW95 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
602 Arctic glacier isolate HW100 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
603 Arctic glacier isolate HW102 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
604 Arctic glacier isolate HW115 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
605 Antarctic soil isolate MMOR1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
606 Antarctic soil isolate MMOR2 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
607 Antarctic soil isolate MMOR3 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
608 Antarctic soil isolate MMOR4 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
609 Antarctic soil isolate MMOR5 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
610 Antarctic soil isolate MMOR6 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
611 Antarctic soil isolate MMOR7 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
612 Antarctic soil isolate MMOR9 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
613 Antarctic soil isolate MMOR10 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
614 Antarctic soil isolate MMOR11 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
615 Antarctic soil isolate MMOR12 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
616 Antarctic soil isolate MMOR13 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
617 Antarctic soil isolate MMOR14 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
618 Antarctic soil isolate MMOR15 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
619 Antarctic soil isolate MMOR16 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
620 Antarctic soil isolate MMOR17 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
621 Antarctic soil isolate MMOR18 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
622 Antarctic soil isolate MMOR19 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
623 Antarctic soil isolate MMOR20 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
624 Antarctic soil isolate MMOR21 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
625 Antarctic soil isolate MMOR27 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
626 Antarctic soil isolate MMOR28 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
627 Antarctic soil isolate MMOR29 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
628 Antarctic soil isolate MMOR31 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
629 Antarctic soil isolate MMOR35 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
630 Antarctic soil isolate MMOR36 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
631 Antarctic soil isolate MMOR37 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
632 Antarctic soil isolate MMOR3F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
633 Antarctic soil isolate MMOR4F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
634 Antarctic soil isolate MMOR7F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
635 Antarctic soil isolate MMOR8F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
636 Antarctic glacier isolate GLE80 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
637 Antarctic glacier isolate GLE271 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
638 Antarctic glacier isolate GLE222 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
639 Antarctic glacier isolate GLE223 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski
640 Antarctic glacier isolate GLE235 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
641 Antarctic glacier isolate GLE240 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
642 Antarctic glacier isolate GLE279 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
643 Antarctic glacier isolate GLE316 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
644 Arctic glacier isolate HW27 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
645 Arctic glacier isolate HW31 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
646 Arctic glacier isolate HW32 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
647 Arctic glacier isolate HW46 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
648 Arctic glacier isolate HW67 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
649 Arctic glacier isolate HW91 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
650 Arctic glacier isolate HW106 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
<< 91011121314151617 >> Pokazuj wyników na stronie