α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
201 Sphingomonas sp. ATA163 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, TRY, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
202 Flavobacterium sp. ATA170 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, MNE, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGLUC, BGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
203 Arthrobacter sp. ATA172 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
204 Brevundimonas sp. ATA185 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PHAL, EST8, LEU, VAL, TRY, CHY, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
205 Acinetobacter sp. ATA186 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
206 Arthrobacter sp. ATA187 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, MNE, GNT, MLT, OX, EST4, EST8, LEU, VAL Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
207 Brevundimonas sp. ATA190 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak OX, EST4, EST8, LEU, VAL, TRY, CHY, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
208 Pseudomonas sp. SW33 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak N2, NO3, GEL, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, GNT, CAP, MLT, CIT, OX, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
209 Microbacteriaceae bacterium EcL3 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC
210 Polaromonas sp EcL10 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, MAN, ADI, MLT, PHAL, EST8, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
211 Polaromonas sp EcL22 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GNT, ADI, MLT, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
212 Frigoribacterium sp. EcL35 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, MNE, MAN, MAL, MLT, EST8, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGAL, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
213 Chryseobacterium sp. EcL38 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, TRP, ESC, GLU, MAL, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
214 Polaromonas sp CE9 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLU, MLT, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC
215 Cryobacterium sp. CE11 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC
216 Microbacteriaceae bacterium CE24 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, MLT, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, AGAL, AGLUC
217 Polaromonas sp CE30 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, MAN, MLT, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC
218 Polaromonas sp CE34 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, MAN, MLT, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC
219 Cryobacterium sp. CE82 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, MNE, MAL, MLT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, NACET, AFUC
220 Simplicispira sp. CE98 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST8, LEU, PHAC
221 Polaromonas sp CE238 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, GLU, MAN, MLT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
222 Polaromonas sp CE253 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, PNG, MLT, OX, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC
223 Pedobacter sp. CEM23 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN, AFUC
224 Pseudomonas sp. CEM26 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, GLU, ARA, MNE, MAN, GNT, CAP, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
225 Simplicispira sp. CEM102 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC
226 Microbacteriaceae bacterium CEM107 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLU, ARA, MNE, MAN, MLT, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC
227 Simplicispira sp. CEM111 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC
228 Clavibacter sp. CEM150 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAL, MLT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CHY, PHAC, BGLUR
229 Pedobacter sp. CEM175 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET, AMAN, AFUC
230 Arthrobacter sp. HW1 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
231 Cryobacterium sp. HW4 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
232 Cryobacterium sp. HW5 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
233 Devosia sp. HW7 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
234 Polaromonas sp HW8 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
235 Polaromonas sp HW9 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
236 Variovorax sp. HW10 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
237 Cryobacterium sp. HW14 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
238 Polaromonas sp HW17 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
239 Variovorax sp. HW18 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
240 Polaromonas sp HW19 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
241 Polaromonas sp HW21 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
242 Salinibacterium sp. HW26 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
243 Polaromonas sp HW29 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
244 Salinibacterium sp. HW33 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
245 Polaromonas sp HW35 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
246 Variovorax sp. HW37 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
247 Variovorax sp. HW41 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
248 Polaromonas sp HW42 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
249 Polaromonas sp HW43 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
250 Limnohabitans sp. HW48 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie