α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 525354555657585960 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
2851 Carnobacterium sp. AP7B Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2852 Janthinobacterium sp. P24 Proglacial Lake water, Ecology Glacier foreland, King George Is., Antarctica R2A, 4-10°C Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2853 Janthinobacterium sp. P38 Proglacial Lake water, Ecology Glacier foreland, King George Is., Antarctica R2A agar, 4-10°C Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2854 Carnobacterium sp. 4-1 Soil, Baranowski glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2855 Carnobacterium sp. 5-1 Soil, Baranowski glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2856 Carnobacterium sp. 6-1 Soil, elephant seals colony, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2857 Carnobacterium sp. 7-1 Soil, Hans glacier foreland, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2858 Carnobacterium sp. 9-1 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2859 Carnobacterium sp. 10-1 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2860 Serratia sp. 11-7 Soil, Skua Hill, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2861 Bacillus sp. 13-1 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2862 Carnobacterium sp. 15-1 Freshwater microbial mats, Jasnorzewski Gardens, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2863 Antarctic glacier isolate BTL1 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2864 Antarctic glacier isolate BTL2 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2865 Antarctic glacier isolate BTL3 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2866 Antarctic glacier isolate BTL4 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2867 Antarctic glacier isolate AL1 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2868 Antarctic glacier isolate BTL6 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2869 Antarctic Glacier isolate AL2 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2870 Antarctic glacier isolate BTL8 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2871 Antarctic glacier isolate BTL9 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2872 Antarctic glacier isolate BTL10 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2873 Antarctic glacier isolate BTL11 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2874 Antarctic glacier isolate BTL12 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2875 Antarctic Glacier isolate BTL13 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2876 Antarctic Glacier isolate BTL14 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2877 Antarctic Glacier isolate BTL15 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2878 Antarctic glacier isolate AL4 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2879 Antarctic Glacier isolate BTL17 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2880 Antarctic Glacier isolate BTL18 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2881 Antarctic Glacier isolate BTL19 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2882 Antarctic Glacier isolate BTL20 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2883 Antarctic Glacier isolate BTL21 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2884 Antarctic Glacier isolate BTL22 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2885 Antarctic Glacier isolate BTL23 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2886 Antarctic Glacier isolate BTL24 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2887 Antarctic Glacier isolate BTL25 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2888 Antarctic Glacier isolate BTL26 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2889 Antarctic Glacier isolate BTL27 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2890 Antarctic Glacier isolate BTL28 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2891 Antarctic Glacier isolate BTL29 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2892 Antarctic Glacier isolate BTL30 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2893 Antarctic Glacier isolate BTL31 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2894 Antarctic Glacier isolate BTL32 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2895 Antarctic Glacier isolate BTL33 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2896 Antarctic Glacier isolate BTL34 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2897 Antarctic Glacier isolate AL5 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2898 Antarctic Glacier isolate BTL36 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2899 Antarctic Glacier isolate AL6 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2900 Antarctic Glacier isolate AL7 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
<< 525354555657585960 >> Pokazuj wyników na stronie