α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 525354555657585960 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
2901 Antarctic Glacier isolate AL8 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2902 Antarctic Glacier isolate AL9 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2903 Antarctic Glacier isolate AL10 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2904 Antarctic Glacier isolate AL11 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2905 Antarctic Glacier isolate AL12 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2906 Antarctic Glacier isolate AL13 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2907 Antarctic Glacier isolate AL14 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2908 Antarctic Glacier isolate AL15 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2909 Antarctic Glacier isolate AL16 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2910 Antarctic Glacier isolate AL17 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2911 Antarctic Glacier isolate AL18 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2912 Antarctic Glacier isolate AL19 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2913 Antarctic Glacier isolate AL20 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2914 Antarctic Glacier isolate AL21 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2915 Antarctic Glacier isolate AL22 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2916 Antarctic Glacier isolate AL23 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2917 Antarctic Glacier isolate AL24 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2918 Antarctic Glacier isolate AL25 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2919 Antarctic Glacier isolate AL26 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2920 Antarctic Glacier isolate AL27 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2921 Antarctic Glacier isolate AL28 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2922 Antarctic Glacier isolate AL29 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2923 Antarctic Glacier isolate AL30 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2924 Antarctic Glacier isolate AL31 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2925 Antarctic Glacier isolate AL32 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2926 Antarctic Glacier isolate AL33 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2927 Antarctic Glacier isolate AL34 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2928 Antarctic Glacier isolate AL35 Supraglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2929 Antarctic Glacier isolate AL36 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2930 Antarctic Glacier isolate AL37 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2931 Antarctic Glacier isolate AL38 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2932 Antarctic Glacier isolate AL39 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2933 Antarctic Glacier isolate AL40 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2934 Antarctic Glacier isolate AL41 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2935 Antarctic Glacier isolate AL42 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2936 Antarctic Glacier isolate AL43 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2937 Antarctic Glacier isolate AL44 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2938 Antarctic Glacier isolate AL45 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2939 Antarctic Glacier isolate AL46 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2940 Antarctic Glacier isolate AL47 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2941 Antarctic Glacier isolate AL48 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2942 Antarctic Glacier isolate AL49 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2943 Antarctic Glacier isolate AL50 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2944 Antarctic Glacier isolate AL51 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2945 Antarctic Glacier isolate AL52 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2946 Antarctic Glacier isolate AL53 Subglacial outflow, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2947 Antarctic Glacier isolate AL54 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2948 Antarctic Glacier isolate AL55 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2949 Antarctic Glacier isolate AL56 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2950 Antarctic Glacier isolate AL57 Subglacial outflow, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
<< 525354555657585960 >> Pokazuj wyników na stronie