α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 67891011121314 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
451 Antarctic glacier isolate GLE243 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
452 Antarctic glacier isolate GLB6 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
453 Antarctic glacier isolate GLB7 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
454 Antarctic glacier isolate GLB9 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
455 Antarctic glacier isolate GLB18 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
456 Antarctic glacier isolate GLB27 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
457 Antarctic glacier isolate GLE275 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
458 Antarctic glacier isolate GLE276 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
459 Antarctic glacier isolate GLE298 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
460 Antarctic glacier isolate GLE299 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
461 Antarctic glacier isolate GLE301 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
462 Antarctic glacier isolate GLE302 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
463 Antarctic glacier isolate GLE308 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
464 Antarctic glacier isolate GLE309 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
465 Antarctic glacier isolate GLE310 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
466 Antarctic glacier isolate GLE311 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
467 Antarctic glacier isolate GLE283 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
468 Antarctic glacier isolate GLE284 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
469 Antarctic glacier isolate GLE285 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
470 Antarctic glacier isolate GLE286 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
471 Antarctic glacier isolate GLE287 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
472 Antarctic glacier isolate GLB1 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
473 Antarctic glacier isolate GLB2 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
474 Antarctic glacier isolate GLB4 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
475 Antarctic glacier isolate GLB5 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
476 Antarctic glacier isolate GLB10 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
477 Antarctic glacier isolate GLB12 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
478 Antarctic glacier isolate GLB14 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
479 Antarctic glacier isolate GLB15 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
480 Antarctic glacier isolate GLB21 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
481 Antarctic glacier isolate GLB22 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
482 Antarctic glacier isolate GLB23 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
483 Antarctic glacier isolate GLB25 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
484 Antarctic glacier isolate GLB26 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
485 Antarctic glacier isolate GLB31 Surface ice, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
486 Antarctic glacier isolate HW13 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
487 Arctic glacier isolate HW23 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
488 Arctic glacier isolate HW54 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
489 Arctic glacier isolate HW59 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
490 Arctic glacier isolate HW121 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
491 Arctic glacier isolate HW122 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
492 Arctic glacier isolate HW126 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
493 Arctic glacier isolate HW131 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic Sabouraud agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
494 Antarctic glacier isolate GLE85 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
495 Antarctic glacier isolate GLE123 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
496 Antarctic glacier isolate GLE144 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
497 Antarctic glacier isolate GLE177 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
498 Antarctic glacier isolate GLE182 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
499 Antarctic glacier isolate GLE184 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
500 Antarctic glacier isolate GLE188 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
<< 67891011121314 >> Pokazuj wyników na stronie