α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Bacterial Strains
Number in base: 3394
Species: Weissella cibaria
Strain: SMRS18
Genotype: wt
Strain category: 0
Phage sensitivities:
Isolant: sourdough
Detailed description of the source:
Date of isolation: 2017
Plasmid name:
Plasmid map:
Selectable Markers:
Antibiotic Concentration:
Construction:
Strain properties/Comments:
Author: Magdalena Kowalczyk
Availability: restricted
Patent:
Depositor: Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences
Institution/Department: Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences
Deposition date: 14.10.2022
Site of storage: Strain Collection (IBB PAN)
References: