α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Bacterial Strains
Number in base: 812
Species: Escherichia coli
Strain: MC4100
Genotype: araD139 Δ(argF-lac)U169 rpsL150 (Str R) relA1 fibB5301 deoC1 ptsF25 rbsR
Strain category: 0
Phage sensitivities:
Isolant:
Detailed description of the source:
Date of isolation:
Plasmid name:
Plasmid map:
Selectable Markers:
Antibiotic Concentration:
Construction:
Strain properties/Comments:
Author:
Availability: restricted
Patent:
Depositor:
Institution/Department:
Deposition date: 10.10.2001
Site of storage:
References: