α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 545556575859606162 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
3081 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3082 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3083 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3084 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3085 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3086 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3087 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3088 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3089 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3090 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3091 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3092 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3093 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3094 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3095 Lactobacillus sp. Lactobacillus plantarum restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3096 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3097 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3098 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3099 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3100 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3101 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3102 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3103 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3104 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3105 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3106 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3107 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3108 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3109 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3111 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3112 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3113 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3114 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3115 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3116 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3117 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3118 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3119 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3120 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3121 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3122 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3123 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3124 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3125 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3126 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3127 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3128 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3129 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3130 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3131 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
<< 545556575859606162 >> Pokazuj wyników na stronie