α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 555657585960616263 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
3132 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3133 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3134 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3135 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3136 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3137 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3138 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3139 Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3140 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3141 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3142 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3143 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3144 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3145 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3146 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3147 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3148 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3149 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3150 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3151 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3152 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3153 Lactococcus lactis Lactococcus lactis restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3154 IBB3154 Lactobacillus salivarius restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3156 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3157 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3158 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides restricted Joanna Żylińska Joanna Żylińska
3161 246/1B Lactobacillus sp. restricted Joanna Żylińska Magdalena Kowalczyk
3162 281/6 Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Joanna Żylińska Magdalena Kowalczyk
3163 281/1 Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Joanna Żylińska Magdalena Kowalczyk
3171 IBB477-a Lactococcus lactis supbsp. cremoris pIBB477a cured derrivative of IBB477 by growth passages in medium without tetracycline restricted Magdalena Kowalczyk Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J. Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3172 IBB477-b Lactococcus lactis subsp. cremoris tet pIBB477b cured derrivative of IBB477 by growth passages restricted Magdalena Kowalczyk Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3173 IBB477-ab Lactococcus lactis subsp. cremoris pIBB477a cured derrivative of IBB477-b by growth passages restricted Magdalena Kowalczyk Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3174 IBB477-bc Lactococcus lactis subsp. cremoris tet pIBB477b and pIBB477c cured derrivative of IBB477 by growth passages restricted Magdalena Kowalczyk Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3175 IBB477-abc Lactococcus lactis subsp. cremoris pIBB477a cured derrivative of IBB477-bc by growth passages in medium without tetracycline restricted Magdalena Kowalczyk Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3176 IBB477-c Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Spontanously lost plasmid pIBB477c from IBB477 while constructing Δmub mutant restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3177 IBB477-ac Lactococcus lactis subsp. cremoris pIBB477a cured derrivative of IBB477-c by growth passages in medium without tetracycline restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3178 IBB477-d Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Spontanously lost plasmid pIBB477d from IBB477 while constructing Δfbp1 mutant restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3179 IBB477-ad Lactococcus lactis subsp. cremoris pIBB477a cured derrivative of IBB477-d by growth passages in medium without tetracycline restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3180 IBB477Δcna1 Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_05215 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) and AJ89_05220 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integrati... restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3181 IBB477Δfbp1 Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_06570 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3182 IBB477Δcna2 Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_06625 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) and AJ89_06630 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integrati... restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3183 IBB477Δbig Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_07570 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3184 IBB477Δfbp2 Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_09345 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3185 IBB477Δchw Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_10320 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3186 IBB477Δchit Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_11550 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3187 IBB477Δvwa Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_11995 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3188 IBB477Δmub Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_12755 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the chromosome using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3189 IBB477Δ14140 Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_14140 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the pIBB477b using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3190 IBB477ΔprtP Lactococcus lactis subsp. cremoris tet Deletion of AJ89_14230 gene ( DDBJ/EMBL/GenBank accession number JMMZ0000000) from the pIBB477b using pGhost9 integration/deletion method restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3191 IBB477Δbig+pGhost9big Lactococcus lactis subsp. cremoris tet, ery IBB477Δbig transformant with pGhost9big plasmid (big = AJ89_07570 gene from IBB477) restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
<< 555657585960616263 >> Pokazuj wyników na stronie