α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 565758596061626364 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
3192 EC1000+pGhost9big Escherichia coli ery EC1000 transformant with with pGhost9big plasmid (big = AJ89_07570 gene from IBB477) restricted Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Joanna Radziwiłł-Bieńkowska J. M. Radziwill-Bienkowska, PhD thesis (Promoter: J Bardowski, Co-promoter: M. Kowalczyk)
3193 PAO1161 RifR Pseudomonas aeruginosa not restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz
3194 PAO1161 RifR Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3195 PAO1161 RifR parSmut3 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3196 PAO1161 RifR parSmut4 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3197 PAO1161 RifR parSmut5 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3198 PAO1161 RifR parSmut6 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3199 PAO1161 RifR parSmut7 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3200 PAO1161 RifR parSmut8 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3201 PAO1161 RifR parSmut9 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3202 PAO1161 RifR parSmut10 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3203 PAO1161 RifR parSmut11 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3204 PAO1161 RifR parSmut12 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3205 PAO1161 RifR parSmut13 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3206 PAO1161 RifR parSmut14 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3207 PAO1161 RifR parSmut15 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3208 PAO1161 RifR parSmut16 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3209 PAO1161 RifR parSmut17 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3210 PAO1161 RifR parSmut18 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3211 PAO1161 RifR parSmut19 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3212 PAO1161 RifR parSmut20 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3213 PAO1161 RifR parSnull Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3214 PAO1161 RifR parSmut21 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3215 PAO1161 RifR parSmut22 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3216 PAO1161 RifR parSmut23 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3217 PAO1161 RifR parSmut24 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3218 PAO1161 RifR parSmut25 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3219 PAO1161 RifR parSmut26 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3220 PAO1161 RifR parSmut27 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3221 PAO1161 RifR parSmut28 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3222 PAO1161 RifR parSmut30 Pseudomonas aeruginosa restricted Aneta Bartosik Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3223 PAO1161 RifR parSmut29 Pseudomonas aeruginosa restricted Paulina Jęcz Paulina Jęcz Jecz P et al 2015 PLoS ONE 10(3):e0120867
3224 2MI2a Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3225 2MII4 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3226 2MII10 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3227 2MIII4 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Lactobacillus brevis IBB3227 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00119) Jakub Boreczek, PhD thesis
3228 2MIII8 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3229 6PII5 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3230 6PIII5 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3231 2MII11c Lactobacillus coryniformis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3232 1MI4 Lactobacillus crustorum/farciminis/musae/mindensis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3233 2MI4 Lactobacillus crustorum/farciminis/musae/mindensis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3234 2MII6 Lactobacillus crustorum/farciminis/musae/mindensis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3235 2MII9c Lactobacillus heilongjiangensi/musae/farciminis/futsaii restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3236 2MIII1 Lactobacillus crustorum/farciminis/musae/mindensis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3237 2MII9b Lactobacillus heilongjiangensi/musae/farciminis/futsaii restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3238 2MIII5a Lactobacillus heilongjiangensi/musae/farciminis/futsaii restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3239 2MIII5b Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3240 2MIII6 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3241 1MI5 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
<< 565758596061626364 >> Pokazuj wyników na stronie