α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 575859606162636465 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
3242 1MII1A Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3243 1MII2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3244 1MII3 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3245 1MII4 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3247 2MI1 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3248 2MI3 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3249 2MI8 Lactobacillus plantarum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Lactobacillus plantarum IBB3249 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00117) Jakub Boreczek, PhD thesis
3250 2MII2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3251 2MII11a Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3252 2MII12a Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3253 2MIII3 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3254 6PII3B Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3255 6PIII6B Lactobacillus plantarum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Lactobacillus plantarum IBB3255 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00118) Jakub Boreczek, PhD thesis
3256 1BI1 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3257 1BI3 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3258 1BI4 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3259 2MI6 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3260 2BI1 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3261 2BI3 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3262 2BII1 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3263 2EI2 Leuconostoc lactis/holzapfelii/citreum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3264 2EII1 Leuconostoc lactis/holzapfelii/citreum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3265 1MIII2 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3266 1MIII4 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3267 2MI2c Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3268 2MI12 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3269 2MII7 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3270 2MIII7 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3271 2MIII9 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3272 6PII3A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3273 6PII4 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3274 6PIII1A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3275 6PIII7 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3276 3MII9 Pediococcus acidilactici restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3277 1MI1 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3278 1MI2 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3279 1MI3 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3280 1EI1 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3281 2EI1 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3282 6PI3 Weissella confusa restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Weisella confusa IBB3282 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00120) Jakub Boreczek, PhD thesis
3283 6PI5A Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3284 6PI5B Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3285 6PI6A Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3286 6PI6B Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3287 6PI7 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3288 6LII1 Bacillus cereus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3289 6LIII2 Brevibacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3290 6LI1 Lysinibacillus fusiformis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3291 6LI3 Lysinibacillus fusiformis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3292 6LII3 Lysinibacillus fusiformis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
<< 575859606162636465 >> Pokazuj wyników na stronie