α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 585960616263646566 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
3293 6LIII1 Lysinibacillus fusiformis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3294 3MI1 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3295 3MI8 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3296 3MI9 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3297 3MII4 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3298 3MII5 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3299 3MII6 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3301 3MIII4 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3302 3MIII7 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3303 3BIII3 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3304 3PI4 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Lactobacillus brevis IBB3304 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00158) Jakub Boreczek, PhD thesis
3305 3PII4 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3306 3PII8 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3307 3MIII6 Lactobacillus casei group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3308 3MII3 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3309 3MIII3 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3310 3MII10 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3311 3MI2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3312 3MI7 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3313 3MI11 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3314 3MII2 Lactobacillus plantarum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Lactobacillus plantarum IBB3314 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00159) Jakub Boreczek, PhD thesis
3315 3MII7 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3316 3MIII1 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3317 3MIII2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3318 3MIII5 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3319 3PI5 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3320 3PI6 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3321 3PI9 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3322 3MI10 Lactobacillus coryniformis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3323 3BI1 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3324 3BI2 Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3325 3EI1 Weissella confusa/cibaria non available Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3326 3MI3 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3327 3EI2 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3328 3EII2 Leuconostoc lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Leuconostoc lactis IBB3328 has been deposited in the Polish Collection of Microorganisms belonging to the WDCM (PCM culture collection No. B/00160) Jakub Boreczek, PhD thesis
3329 3EII1 Leuconostoc lactis/holzapfelii/citreum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3330 3MII8 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3331 5MIII6A Lactobacillus crustorum/farciminis/musae/mindensis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3332 5MIII6B Lactobacillus crustorum/farciminis/musae/mindensis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3333 3PIII3 Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3334 3PIII6 Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3335 5MI9b Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3336 5MI9c Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3337 5MII5 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3338 5MIII5b Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3339 5MIII9c Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3340 5MIII12 Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3341 5PII8A Lactobacillus brevis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3343 5MI4a Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3344 5MI4c Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
<< 585960616263646566 >> Pokazuj wyników na stronie