α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 656667686970717273 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
3662 7C4c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3663 7C5a Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3664 7C5b Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk a
3665 7C5c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3666 7C6a Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3667 7C6b Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3668 7C6c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3670 7C7c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3671 7C7d Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3672 7C8a Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3673 7C8b Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3674 1A3a Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3675 1F7a Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3676 2F2b Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3678 38/36 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3679 109/39 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens and Lb. kefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3680 156/25/19a Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3681 196aM/12/27 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3682 250a/22/12 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3683 382 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3684 389/44/6b Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3685 439/45 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3686 447/46/6_B Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3687 462/44/6a Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3688 462/46/6b Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3689 533/48/7a Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri and Lb. kefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3690 2MI9 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3691 2MII1 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3692 2MII8 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3693 2MIII2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3694 6PIII1B Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3695 2MI7 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3696 2MIII10 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3697 6PIII6A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
4001 NCTC8331 [PS29] Staphylococcus aureus ref. Goering non restricted J.F Richardson Magdalena Lewandowska obteined from JF Richardson (Staphylococcal Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory, London;) via prof. J.Gali?ski (National Staphylococcal Reference Center, Department of Medi... Goering, R.V. (1979) Mutation Research, 60: 279-289
4002 NCTC8507 [PS52] Staphylococcus aureus amp unknown non restricted J.F Richardson Magdalena Lewandowska obteined from JF Richardson (Staphylococcal Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory, London;) via prof. J.Gali?ski (National Staphylococcal Reference Center, Department of Medi...
4003 NCTC8511 [PS53] Staphylococcus aureus amp unknown non restricted J.F Richardson Magdalena Lewandowska obteined from JF Richardson (Staphylococcal Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory, London;) via prof. J.Gali?ski (National Staphylococcal Reference Center, Department of Medi...
4004 NCTC8329 [PS54] Staphylococcus aureus ref. non restricted J.F Richardson Magdalena Lewandowska obteined from JF Richardson (Staphylococcal Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory, London;) via prof. J.Gali?ski (National Staphylococcal Reference Center, Department of Medi... Lee, C.Y., Iandolo,J., (1985), J.Bacteriol.,164, 288-293
4005 NCTC9789 [PS80] Staphylococcus aureus amp Pen Asa Cad Mer ref. non restricted J.F Richardson Magdalena Lewandowska obteined from JF Richardson (Staphylococcal Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory, London;) via prof. J.Gali?ski (National Staphylococcal Reference Center, Department of Medi... Ashesov, E.H. (1969), J.Gen.Microbiol.,59, 289-301
4006 RN981 Staphylococcus aureus ref. non restricted Novick Magdalena Lewandowska strain recA- Novick, R.P. (1973), Genetics,76, 681-702
4007 NCTC8325 [RN1] Staphylococcus aureus ref. non restricted Novick Magdalena Lewandowska Novick, R.P. (1967), Virology, 33, 155-166
10101 Staphylococcus aureus MICRO-PL-8908 restricted unknown Joanna Empel ST 45; PFGE A4; HeMRSA; VSSA
10102 MICRO-PL-38576 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 239; PFGE B13; HoMRSA; VSSA
10103 MICRO-PL_8472 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 239;PFGE B3;HoMRSA;VSSA
10104 MICRO-PL-8796 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 337/157;PFGE C2;HoMRSA; VSSA
10105 MICRO-PL-21236 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE A4; MSSA; VSSA
10106 MICRO-PL-40039 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B14; HoMRSA; VSSA
10107 MICRO-PL-40844 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B18; VSSA; HoMRSA; VSSA
10108 MICRO-PL-40842 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 337;PFGE B19; HoMRSA; VSSA
10109 MICRO-PL-8793 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 337/157; PFEG C1; HoMRSA; VSSA
<< 656667686970717273 >> Pokazuj wyników na stronie