α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 666768697071727374 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
10110 MICRO-PL-8909 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 239; PFGE C7; HoMRSA; VSSA
10111 MICRO-PL-8443 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D1; HoMRSA; VSSA
10112 MICRO-PL-14825 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 247; PFGE D12; HoMRSA; hVISA
10113 MIRO-PL-8849 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 247; PFGE D13; HoMRSA; VSSA
10114 MICRO-PL-8920 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 5; PFGE F2; HeMRSA; VSSA
10115 MICRO-PL-38578 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 5; PFGE F8; HeMRSA; VSSA
10116 MICRO-PL-8737 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 15; PFGE FF1; MSSA; VSSA
10117 MICRO-PL-29088 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE FF1; MSSA; VSSA
10118 MICRO-PL-40087 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 239; PFGE B1; HoMRSA; VSSA
10119 MICRO-PL-7278 Staphylococcus aureus ST 80; PFGE G1; HeMRSA; VSSA restricted unknown Joanna Empel
10120 MICRO-PL-8229 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 80; PFGE G2; HeMRSA; VSSA
10121 MICRO-PL-38575 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 239; HoMRSA; PFGE J1; VSSA
10122 MICRO-PL-7271 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE N1; HeMRSA; VSSA
10123 MICRO-PL-20112 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 30; PFGE E2; HeMRSA; VSSA
10124 MICRO-PL-8226 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B2; HoMRSA; VSSA
10125 MICRO-PL-14602 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B24; HoMRSA; VSSA
10126 MICRO-PL-8736 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B9; HoMRSA; VSSA
10127 MICRO-PL-8785 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE C1; HoMRSA; VSSA
10128 MICRO-PL-8787 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE C2; HoMRSA; VSSA
10129 MICRO-PL-8788 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE C3; HoMRSA; VSSA
10130 MICRO-PL-8799 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE C4; HoMRSA; VSSA
10131 MICRO-PL-16672 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D10; HoMRSA; hVISA
10132 MICRO-PL-16679 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D11; HoMRSA; hVISA
10133 MICRO-PL-8844 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D2; HoMRSA; VSSA
10134 MICRO-PL-8934 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D3; HoMRSA; VSSA
10135 MICRO-PL-16673 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D6; HoMRSA, hVISA
10136 MICRO-PL-8845 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D8; HoMRSA; VSSA
10137 MICRO-PL-8841 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D9; HoMRSA; hVISA;
10138 MICRO-PL-8231 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE G1;HeMRSA; VSSA
10139 MICRO-PL-8233 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE G1; HeMRSA; VSSA
10140 MICRO-PL-8858 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D6; HoMRSA; VSSA
10141 MICRO-PL-9921 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D5; HoMRSA; VSSA
10142 MICRO-PL-17654 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D6;HoMRSA; hVISA;
10143 MICRO-PL-17653 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D6; HoMRSA; hVISA
10144 MICRO-PL-17656 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE D6; HoMRSA; hVISA
10146 MICRO-PL-40019 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel ST 5; PFGE F7; HeMRSA; VSSA
10147 MICRO-PL-40099 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE F8; HeMRSA; VSSA
10148 MICRO-PL-39993 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B1; HoMRSA; VSSA
10149 MICRO-PL-17652 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B1; HoMRSA; VSSA
10150 MICRO-PL-40092 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B16; HoMRSA; VSSA
10151 MICRO-PL-40094 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B20; HoMRSA; VSSA
10152 MICRO-PL-40040 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE B22; HoMRSA; VSSA
10153 MICRO-PL-40047 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE C6, HoMRSA, VSSA
10154 MICRO-PL-39984 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE F1; HeMRSA; VSSA
10155 MICRO-PL-40058 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE F12, HeMRSA, VSSA
10156 MICRO-PL-40102 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE F8; HeMRSA; VSSA
10157 MICRO-PL-40096 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE K6; HoMRSA; VSSA
10158 MICRO-PL-40101 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE K7; HoMRSA; VSSA
10159 MICRO-PL-40111 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE K9; HoMRSA; VSSA
10160 MICRO-PL-20086 Staphylococcus aureus restricted unknown Joanna Empel PFGE N2; HeMRSA; VSSA
<< 666768697071727374 >> Pokazuj wyników na stronie