α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 676869707172737475 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comments References
10604 Acin9/88 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10605 Acin10/89 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10606 Acin11/107 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10607 Acin12/108 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10608 Acin13/113 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10609 Acin14/114 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10610 Acin15/115 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10611 Acin16/121 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10612 Acin17/130 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10613 Acin18/131 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10614 Acin19/161 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10615 Acin20/162 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10616 Acin21/168 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10617 Acin22/176 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10618 Acin23/177 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10619 Acin24/178 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10620 Acin25/179 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10621 Acin26/187 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10622 Acin27/188 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10623 Acin28/198 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10624 Acin29/202 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10625 Acin30/203 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10626 Acin31/206 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10627 Acin332/207 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10628 Acin33/208 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10629 Acin34/222 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10630 Acin35/223 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10631 Acin36/226 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10632 Acin37/227 Acinetobacter lwoffii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10633 Acin38/241 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10634 Acin39/243 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10635 Acin40/254 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10636 Acin41/255 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10637 Acin42/256 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10638 Acin43/266 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10639 Acin44/274 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10640 Acin45/275 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10641 Acin46/277 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10642 Acin47/278 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10643 Acin48/279 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10644 Acin49/280 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10645 Acin50/311 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10646 Acin51/312 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10647 Acin52/329 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10648 Acin53/330 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10649 Acin54/331 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10650 Acin55/336 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10651 Acin56/352 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10652 Acin57/412 Acinetobacter haemolyticus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10653 Acin58/447 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
<< 676869707172737475 >> Pokazuj wyników na stronie