α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Yeast strains
Institution Code: IBBPAS
Collection Code: ColIBB
Number in base: 11
Species: Saccharomyces cerevisiae
Strain: SIIV09
Genotype: MAT a/ MAT α ade2-1/ade2-1 ura3-1/ura3-1 trp1-1/trp1-1 his3,11,15/his3,11,15 leu2-3,112/leu2-3,112 can1-100/can1-100 ccz1(139_2113)::kanMX4/ccz1(139_2113)::kanMX4
Plasmid:
Plasmid map:
Selectable Markers: ade ura trp his leugeneticin R
Antibiotic concentration:
Construction: deletion
Strain properties/Comments:
Author: Kucharczyk Roza
Availability: non restricted
Patent:
Depositor:
Deposition date: 05.03.2001
References: Kucharczyk et al. 1999