α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Yeast strains
Institution Code: IBBPAS
Collection Code: ColIBB
Number in base: 12
Species: Saccharomyces cerevisiae
Strain: SIIV10-3B
Genotype: MAT a ura3-52 trp1Δ63 GAL2+ ccz1(139_2113)::kanMX4
Plasmid:
Plasmid map:
Selectable Markers: ura trp geneticin R
Antibiotic concentration:
Construction: deletion
Strain properties/Comments:
Author: Kucharczyk Roza
Availability: non restricted
Patent:
Depositor:
Deposition date: 05.03.2001
References: Kucharczyk et al. 1999