α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Yeast strains
Institution Code: IBBPAS
Collection Code: ColIBB
Number in base: 291
Species: Saccharomyces cerevisiae
Strain: Y300 UBR1
Genotype: MAT a can1-100 ade 2-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 rad5-535 UBR1->HIS3
Plasmid:
Plasmid map:
Selectable Markers: ade leu trp ura
Antibiotic concentration:
Construction:
Strain properties/Comments:
Author: Adrianna Skoneczna
Availability: non restricted
Patent:
Depositor:
Deposition date: 20.12.2001
References: